Rüyada Hz. Süleyman (a.s.) görmek

Rüyada Süleyman (a.s) görmek, kadrin yüceliğine ve yüksek makamlara delâlet eder. Rüya sahibinin malı ve kuvveti artar, ilim ve irfana mazhar olur.

Rüyada Süleyman (a.s)’ın mührüne malik olduğunu görmek, velayete ve halkın taaccüp edeceği derecede sancağının olmasına delâlet eder. Hazret-i Süleyman’ı taht veya minber üzerinde güleş bir halde görmek, bolluk, bereket, saltanat ve rızkın genişliğine delâlet eder. Yine onu minber veya taht üzerinde ölü olarak görmek, o memlekette bir büyüğün ölümüne delâlet eder.

Süleyman (a.s)’ı kuşlarla konuşuyor görmek, sanata, manevi ilimlere ve marifete delâlet eder.

Caferi-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Peygamberleri veya onlardan birini görmek, onbir vech ile tâbir olunur:

a) Rahmet,

b) Nimet,

c) İzzet,

d) Uluvv-i kadr,

e) Devlet,

f) Zafer,

g) Saadet,

h) Riyaset,

ı) İslâmda kuvvet,

i) Dünya ve ahirette hayır,

k) Rahat

BİR CEVAP YAZIN