Rüyada süpürmek – süpürdüğünü görmek

Rüyada ibadet etmek veya sevap kazanmak için bir yeri süpürdüğünü görmek, mala, halin güzelliğine, salâh ve sıdka delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:

Rüyada evini süpürdüğünü görmek, malından bir kısmını zayi etmeye alâmettir. Rüyada bir mescid veya camiyi süpürdüğünü görmek, kalbde Allah muhabbetinin tecellisine delâlet eder.

Yine rüyada bir mahalli süpürerek süprüntüyü topladığını görmek, nezafete ve toplu mala delâlet eder. Rüyada bir başka kimsenin evini süpürdüğünü görmek, o kişinin mal ve servetinden istifadeye işarettir. Rüyada süpürmek,kirli ve paslı işlerde çalışanlar için helâl rızka delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN