Rüyada zabıta memuru görmek

Bir kimsenin rüyada zabıta memuru görmesi, kurtuluşa ve herkesin  selâmetine delâlet eder. Çünkü zabıta halkın işlerini ıslaha memurdur.  Rüyada zabıta memuru görmek, işlerini ıslaha çalışan ve insanları koruyan kimselere  de işarettir.

Zabıta memurunu güzel bir halde görmek, güzel bir yardıma, şiddet ve korkudan  emin olmaya delâlet eder.  Rüyada kendisini zabıta memuru olmuş görmek, bir bela ve âfete işarettir. Zira bir  memurlukta manevî vebal vardır.  Rüyada zabıta memurunu pejmürde bir şekilde görmek, o memurun işinin ehli  olmadığına ve kötü bir kimse olduğuna delâlet eder.  Zabıta memuru görmek, bazı kere de gam ve üzüntüye delâlet eder. Çok kere zabıta  memurları esnafı sıkıştırırlar.

BİR CEVAP YAZIN