Rüyada yağmur görmek – yağmur yağdığını görmek

Hayra ve rızka aracılık

Rüyada yağmur görmek, eğer zarar meydana gelmemişse, hayra ve rızka  delâlet eder.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada yağmur suyu ile yıkandığını görmek,  korkudan emin olmaya; yağmur tanelerinden ses geldiğini görmek, izzete, ulvi  mertebeye ve insanlar arasında meşhur olmaya delâlet eder.

Yağmur görmek, hayır, bereket, rızık, nimet ve rahmet ile de tâbir edilir. Çünkü  yağmur, Allah’ın rahmetidir.

Bir kimsenin rüyada yağmurun çok acele kendisine ulaştığını görmesi, sıkıntısız,  güzel ve geniş bir rızka delâlet eder…

Rüyada yağmurun sadece kendi evine yağdığını görmek, menfaate, hayra, rızka,  iyiliğe ve rahmete işarettir.

Rüyada çiftçilerin yağmur görmesi, müjdeye, mahsulünün bolluğuna ve rızkının  genişliğine delâlet der.

Rüyada gökten bal, süt, yağ veya zeytinyağı yağdığını görmek, bütün insanlar için  hayra alâmettir.

Rüyada semadan kılıç yağdığını görmek, insanların mübtela olacakları cenk, cidal ve  düşmanlığa delâlet eder.

Rüyada kavun, karpuz, kan ve taş yağdığını görmek

Gökten kavun ve karpuz yağdığını görmek, halkın  hastalanmasına işarettir. Yine rüyada gökten kan ve taş yağdığını görmek de, azab,  musibet ve perişanlığa delâlet eder.

Hz. Cafere (r.a.) göre kar yağdığını görmek

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki:

Rüyada gökten kar yağdığını görmek, altı vech ile tâbir  olunur:

a) Geniş rızık,

b) Hayat,

c) Çok mal,

d) Ucuzluk,

e) Menfaat,

f) Hayır.

Afet musibetlere aracılık etmesi 

Bazı kere de  yağmur görmek, çekirge, dolu ve şiddetli rüzgar gibi gelecek  afetlere ve musibetlere delâlet eder. Yine yağmur görmek, bazı hallerde fitnelere ve  dökülecek kanlara delâlet eder.

Tevbe ve Müslüman olmaya aracılık etmesi

Rüyada günahkâr ve asi bir kimsenin yağan yağmur suyundan gusül abdesti veya  namaz abdesti aldığını görmesi, tevbe etmeye, Hakka dönmeye; kafirin aynı rüyayı  görmesi de Müslüman olmasına delâlet eder.

Yağmur rüyası çok çeşitli tâbir edilmiştir.

Ferahlık, yardım, ilim ve hikmet

Yine yağmur, Allah Teâlâ’nın rahmetine, hak  olan İslâm dinine, Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ettiği ferahlık ve yardıma, Kur’ân-ı Kerime,  ilim ve hikmete, irfan ve marifet nuruna delâlet eder.

Rüyada yağmur gibi su aktığını görmek

Rüyada gökten yağmur gibi su aktığını görmek, o mahalde hastalık ve azab vukuuna  delâlet eder.

Rüyada saf ve berrak yağmur suyu içtiğini görmek

Rüyada saf ve berrak olan yağmur suyundan içtiğini görmek, hayır ve  berekete delâlet eder.

Hz. Cafere (r.a.) göre yağmur yağdığını görmek

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Yağmur görmek, on şekilde tâbir olunur:

a) Rahmet,

b) Bereket,

c) Hastalık,

d) Bela,

e) Fısk,

f) Fitne,

g) İman,

h) Küfür,

ı) Yalan

i) Kaht (Kuraklık).

Rüyada yağış şekline göre yağmur görmek

Rüyada yağmurun sakin ve faydalı yağması, hayır ve bereket; şiddetli ve tufan  halinde yağması, gam, keder ve musibettir.

BİR CEVAP YAZIN