Rüyada sövmek – sövdüğünü görmek

Nablusî (rh.a) demiştir ki: – Rüyada sövmek, sövülen kimse için zillete, söven kişi için de izzete delâlet eder. Ancak adi bir adamın iyi ve salih bir kimseye sövmesi, söven kimseye sövülen adam tarafından erişecek bir belâya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada itaat etmesi gereken ve kendisine ihsan ve yardımda bulunan bir adama sövmesi, ana-babaya asi olmağa ve Allahu Teâlâ’dan yüz çevirmeye yahut rüyada sövmüş olduğu zata itaat etmemeye alâmettir. Bazı kere de rüyada sövmek, öldürmeğe delâlet eder.

Rüyada mazlum bir kimseye sövdüğünü görmek, mazlumun söven üzerinde olan hakkına delâlet eder ve mazlum sonunda ona galip gelir.

BİR CEVAP YAZIN