Rüyada satranç görmek – satranç oynadığını görmek

İnsanın rüyada satranç görmesi, ferahlık ve sevince erişmeye işarettir.

Rüyada satranç oynadığını ve hasmını yendiğini görmek, düşman üzerine galibiyete delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:

– Rüyada satranç görmek veya oynamak, bühtan etmeye ve batıl söze delâlet eder.

Rüyada bir kimse satranç oynadığını görse, bu rüya, o kişinin adi bir düşmanı olduğuna delâlet eder.

Ebu Saidû’l-Vaaz demiştir ki:

Rüyada satranç oynadığını görmek, her iki oyuncunun izz ü şerefe, itibara ve ulûvv-i kadre ermelerine işarettir. Rüyada satranç oynadığını ve fakat nasıl oynadığını bilmediğini görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Namazı unutur,

b) Malını layık olmayan yere harcar,

c) Yürekte kin ve nefret uyandırır.

Rüyada oyun oynanılmayan satrancı görmek, işlerinden çıkarılmış kimselere; oynanan satrancı görmek de, yüksek rütbeli adamlara delâlet eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada satranç görmek, düşmanlığa, harbe, tazminata, sırlara muttali olmaya, bir halden diğer bir hale dönüşmeye, meslek sahibi olmaya, mizacın bozulmasına ve yolculuğa delâlet eder. Kişinin rüyada satranç aletinde piyade görmesi, halinin başlangıcından sonuna kadar salih olmasına işarettir.

BİR CEVAP YAZIN