Rüyada sağırlık görmek

Nablusî (r.a) demiştir ki:  – Rüyada görülen sağırlık, Yüce Allah’ın kafirler hakkında ferman buyurduğu: (Onlar)  sağır, dilsiz ve körlerdir.” mealindeki âyetine göre dince noksanlığa delâlet eder.  Rüyada kulağın duymaması, Hak’tan yüz çevirmeye, bidat ehlinin ardınca gitmeye ve  korkuya delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN