Rüyada köle görmek

(Artık köle ismi altında insanlar alınıp satılmadığından buna hizmetkar demek daha isabetlidir): Rüyada kendisini bir kimsenin hizmetkarı olarak görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder. Ama Allah’ın velî kullarından veya İslâm âlimlerinden birinin hizmetine girmek, sürür, refah ve sevince delâlet eder…

BİR CEVAP YAZIN