Rüyada insan vücudu görmek

Rüyada bedenin temiz ve kuvvetli görülmesi, din ve insanın kuvvetliliği ve metaneti ile tâbir olunur. Rüyada koyun ve koç gibi bir kuyruğu olduğunu görmek, doğacak bir çocuğa alâmettir. Rüyada bedenin büyüklüğü malın ve şerefin ziyadeliğine, zayıf ve zebunluğu ilim ve malın noksanlığına delâlet eder. Bu rüya bazı kere de sevmediği ve kerih gördüğü bir kimse ile karşılaşmaya, bir mecliste oturmaya işarettir.

Yine rüyada görülen vücud, insanın, cesedi mesabesinde olan elbise, zevce, ev, sevgili ve evlat gibi şeylere; sultan, âmir ve efendi gibi kendilerine iltica ettiği kimseler üzerine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada vücudunu semiz olarak görmesi, kadrinin yüceliğine, düşmana galip gelmeye ve zafere delâlet eder.

Yorum Bırakın