Rüyada iğne görmek

Bekâr bir kimsenin rüyada iğne görmesi, evlenmeye, fakir için halinin iyiye  dönmesine ve rızka delâlet eder.  Rüyada eline bir iğne aldığını görmek, işlerin düzgünlüğüne, dağınık işlerin  toplanması ve düzelmesi için arzu edilen şey üzerine delâlet eder. Rüyada iğne ile  dikiş dikiyorsa, bu rüya, halinin iyi olmasına dağınık ve düzensiz işlerin toplanmasına  işarettir.

Rüyada iğnenin zayi olduğunu veya çalındığını görmek, işlerin bozulmaya yüz  tuttuğuna alâmettir. İğne, iplik geçirmek cihetiyle kadın ile de tâbir olunur.  Yine rüyada görülen iğne, kendisi ile iyi geçinilen erkek ve kadına delâlet eder.  Rüyada çuvaldız görmek de, iğne gibi tâbir edilir. Elinde çuvaldız olduğunu görmek,  evli kimse için kız çocuğu ile tâbir olunur.

Eğer zevcesi hamile değilse, bu defa rüya,  yolculuğa işarettir.  Rüyada kendi elbisesini diktiğini görmek, fakir ise zengin olmaya, dağınık işlerin  toparlanmasına, bozuk hâlin düzelmesine delâlet eder.  Rüyada iğneyi yediğini görmek, kendisine zarar gelecek bir kimseye sırrını  söylemeye işarettir.

Rüyada bir başkasına iğne battığını görmek, o zatı zemmetmeye alâmettir. Sonra  kendisi de başkaları tarafından aynı akıbete uğrar ve zemmedilir.  Bir kimsenin rüyada iğne ile yırtık, eski ve sökük elbiseyi sağlam ve kuvvetli şekilde  diktiğini görmesi, gıybet ve kötülüklerden tevbe etmeye alâmettir veya günahlarına  istiğfar etmeye delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN