Rüyada Hz. Lut (a.s.) görmek

Bir kimsenin rüyada Lût (a.s.)’ı görmesi, düşmanı üzerine galip gelmesine ve  düşmanının Allahu Teâlâ’nın gazabına uğramasına ve helâkma delâlet eder.  Yine Hazret-i Lût’u görmek, insanın zevcesi tarafında çekeceği sıkıntı ve üzüntülere  delâlet eder.

Çünkü onun zevcesi ona sıkıntı ve üzüntü kaynağı olmuştu.  Lût (a.s.)’ı görmek, eğer onun kavminin kötü fiillerini işleyen bir kimse ise, mahv ve  helak olmaya ve yere batmaya alâmettir.  Rüyada Lût (a.s.)’ın zevcesini bir kadının görmesi, kendi efendisine itaatsizliğe  delâlet eder.

Rüyada bütün insanların Lût (a.s.)’ın zevcesini görmeleri, o beldedeki kadınların  fesadına ve fitnesine delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN