Kategori: L Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada lağım görmek

Lağım, kötü ve pis işlere delâlet eder. Rüyada bir pisliğin içine düştüğünü  ve çıkmakta güçlük çektiğini görmek, günaha, ticarette zarara, üzüntü ve kedere  delâlet eder.  Lağıma düşmüş bir kimseyi o pislikten çıkardığını görmek, yol göstermeye, …

Rüyada lahana görmek

Rüyada lahana görmek, gizli mala ve rüya sahibinin sırrına delâlet eder.  Rüyada lahana yapraklarının sararmış olduğunu görmek, hastalık ile tâbir olunur.  Lahanayı alıp keserek yediğini görmek, âlemin sırrına vâkıf olmağa çalışmaya  işarettir.  Bazı kere de …

Rüyada la havle vela kuvvete görmek

Rüyada bu mübarek kelimeyi söylediğini ve çok çok  tekrarladığını görmek, Allahu Teâlâ’yı büyük tanımaya ve Allah’ın zikrine delâlet eder.  Bazı kere de bu rüya, rüya sahibinin bu kelimeyi söylemesini icab ettirecek şeyle  korkutmaya işarettir. Hani …

Rüyada lal görmek

Rüyada lâl görmek, güzel ve kadri yüce bir kadına veya akıllı ve güzel bir  hizmetçiye delâlet eder.  Hamile kadının rüyada lâl görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işarettir. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada lâl görmek, …

Rüyada lamba görmek

Rüyada yanar halde lâmba görmek, muvaffakiyete, izzet ve devlete  delâlet eder.  Rüyada billurdan veya camdan lâmba görmek, Allahu Teâlâ’-nın yardımına mazhar  olmaya, taat ve ibadete devama delâlet eder.  Rüyada bir billur lâmbayı yaktığını görmek izzet …

Rüyada lapa görmek

Rüyada pirinç lapası yediğini görmek, hastalık ile tâbir olunur. Bazı kere de  lapa yediğini görmek, rızka ve mala delâlet eder.  Lapa görmek, bir hasta ile uğraşmaya da işarettir.

Rüyada latife ettiğini görmek

Kişinin rüyada latife ve mizah ile iştigal ettiğini görmesi, hiç de iyi değildir.  Çünkü mizah, insanın izzet ve vakarını zedeler.  Denilmiştir ki: Rüyada insanlar ile latife ettiğini görmek, halk tarafından ayıplanmaya  delâlet eder.

Rüyada lav görmek

Rüyada bir yanardağın lav fışkırttığını görmek, korku ve şiddete delâlet eder.  Ateşin lav çıkardığını görmek, gizli bir sırrın meydana çıkmasına işarettir.

Rüyada lavabo görmek

Bir kimsenin rüyada lavabo görmesi, fena huylu hizmetçiye veya suflî  hanıma işarettir. Bilinmeyen lavabo görmek, zina eden kadın ile tâbir olunur.  Lavaboda namaz için veya Kur’ân okumak için abdest aldığını görmek, günahların  mahvına, refah ve …

Rüyada lebbeyk dediğini görmek

Rüyada lebbeyk demek, yardıma, zafere, refaha, sürura ve günahların  affına delâlet eder.  Rüyada hac mevsiminde lebbeyk diyerek telbiye getirdiğini görmek, düşmanlara galip  gelmeye delâlet eder. Bazı kere de lebbeyk demek, emanete riayeti olan, dindar ve  …

Rüyada leğen görmek

Rüyada kalaylanmış parlak bir leğen görmek, genç kızlar ve bekâr erkekler  için evlenmeye delâlet eder.  Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada leğen görmek, zevceye ve sadık hizmetçiye  delâlet eder.  Rüyada malik olduğu leğenin delindiğini, kırıldığını, …

Rüyada lehimci görmek

Kişinin rüyada lehimci görmesi, halin iyiliğine, hastaların şifa bulmalarına  ve kırık şeyleri tamir etmeye işarettir.  Bazı kere de bu rüya, kadına, savaş meydanına veya hastalığa delâlet eder.

Rüyada leopar görmek

Rüyada leopar görmek, insafı ve merhameti olmayan, tuttuğunu koparan  düşman ile tâbir olunur.  Bazı kere de bu rüya, rüya sahibinin güç ve kuvvetine ve yüksek makama delâlet  eder.

Rüyada levha görmek

Rüyada, üzerinde âyet veya hadis-i şerif yazılı bir levha görmek, iyiliğe,  nasihat ve sakmdırmaya ve Allah Teâlâ’ya itaata delâlet eder.  Üzerinde bayağı ve kötü şeyler yazılı levha görmek, bunun zıddı.

Rüyada levh-i mahfuz görmek

Bir kimsenin rüyada Levh-i Mahfuz’u görmesi, müjdeye, afiyete,  hidayete, ilim, hikmet ve mala delâlet eder.  Levh-i Mahfuz’u görmek, emanet, sır, mal, korku ve şiddetten emin olmaya da delâlet  eder.  Cafer-i Sâdık (r’a.) demiştir ki: Rüyada …

Rüyada leylek görmek

Kişinin rüyada leylek görmesi, toplantı ve ortaklığı seven ve o arzuda  bulunan birtakım adamlara delâlet eder.  Cafer-i Sâdık hazketleri demiştir ki: Rüyada leylek görmek, dört türlü tâbir edilir: a) Çiftçi, b) Küçük ve zayıf bir …

Rüyada limon görmek

Rüyada limon ağacı görmek, fena huylu, katı yürekli, sohbeti tatsız, asık  suratlı ve hayırsız bir kimseye delâlet eder.  Rüyada sarı limon görmek ve onu yemek, mala işarettir. Yeşil limon, sarısından daha  hayırlıdır. Limon ağacı görmek, …

Rüyada lisan görmek

Rüyada hiç bilmediği ve anlamadığı bir dille konuştuğunu görmek, uzak bir  yere yolculuğa delâlet eder.  Medh ve zemmedilmekten lisanının aciz kaldığını görmek, mahkemesi olan kişi için  delil getirmekten aciz kalmaya ve düşmanına mağlup olmaya delâlet …

Rüyada lohusa görmek

Rüyada nifas görmek, üzüntü keder ve sıkıntıdan kurtuluşa delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada kendisinden tıpkı kadınlar gibi nifas kanı çıktığını görmesi, bir işe  ve işin başına geçeceğine delâlet eder.  Rüyada kadının nifas hastalığına müptela olduğunu …

Rüyada lokma görmek

Rüyada bir yerden lokma aldığını ve yediğini görmek, rızık ve kısmete,  başka bir kimseye lokma verdiğini görmek, insanları faydalandırmaya ve iyilik etmeye  işarettir.

Rüyada lokomotif görmek

Rüyada tren lokomotifini görmek, bir habere veya yolculuğa delâlet  eder. Lokomotifi kendisinin kullandığını görmek, bahtının açıklığını ve geniş rızka  delâlet eder.

Rüyada lokum görmek

Rüyada lokum yediğini veya kendisine lokum hediye edildiğini görmek,  huzurlu ve sıhhatli bir hayata ve ağız tadına delâlet eder. Lokum ayrıca rızıktır ve bal  gibi tâbir edilir.

Rüyada Hz. Lut (a.s.) görmek

Bir kimsenin rüyada Lût (a.s.)’ı görmesi, düşmanı üzerine galip gelmesine ve  düşmanının Allahu Teâlâ’nın gazabına uğramasına ve helâkma delâlet eder.  Yine Hazret-i Lût’u görmek, insanın zevcesi tarafında çekeceği sıkıntı ve üzüntülere  delâlet eder. Çünkü onun …