Rüyada levh-i mahfuz görmek

Bir kimsenin rüyada Levh-i Mahfuz’u görmesi, müjdeye, afiyete,  hidayete, ilim, hikmet ve mala delâlet eder.  Levh-i Mahfuz’u görmek, emanet, sır, mal, korku ve şiddetten emin olmaya da delâlet  eder.  Cafer-i Sâdık (r’a.) demiştir ki: Rüyada Levh-i Mahfuz’u görmek, beş şekilde tâbir  olunur:

a) Riyaset,

b) Evlat,

c) Hidayet,

d) İlim,

f) Nüfuz…

Rüyada kudret kaleminin Levh-i Mahfuz üzerine yazdığını görmek, hayır ve berekete  delâlet eder.  Kudret kalemini tam ve sağlam olarak görmek, feyz ve berekete nail olmağa, felah ve  saadete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada ismini Levh-i Mahfuz’da yazılı görmesi, ömrünün tamam  olduğuna ve ecelinin geldiğine işarettir. İnsanın Levh-i Mahfuz’da yazılı olduğunu  gördüğü şey aynen zuhur eder.

Sıkıntı ve mihnet içinde bulunan kimsenin Levh-i Mahfuz’u görmesi, müjdeye,  sıkıntının gitmesine, hastanın şifa bulmasına ve afiyetine delâlet eder. Zira Levh-i  Mahfuz bütün noksanlıklardan münezzeh, Allah Teâlâ’nın onda yazdığı sırları  koruyan ve Nazargâh-ı İlâhîyle mahfuzdur.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada Levh-i Mahfuz’u görmek, ehil ve erbabı için ilim  ve mala delâlet eder. Levh-i Mahfuz’u görmek, emanet, sır, mal ve bunlardan başka  şeylerin koruyucusuna bazan da korku ve şiddetten emin olmaya alâmettir.  Rüyada Hazret-i Musa’ya inzal edilen levhaları görmek, şahitlere ve kendilerine  uyulmakla hidayete erişilen imamlara işarettir. Bazı kere de bu rüya, vaiz ve nasihata  delâlet eder.

Takva sahibi, ibadet ehli, ilim irfan erbabı için rüyada Levh-i Mahfuz’u görmek, bütün  kötülüklerden korunmaya, Cenab-ı Hakk’ın yardımı ile keşfe ve açıklamalarına delâlet  eder.  Rüyada yazı tahtası görmek, zevceye, çocuğa ve kendisine tohum ekilen tarlaya  işarettir.

Bazı kere de bu rüya, korkudan emin olmaya ve talebeler için ilim tahsiline  delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada âlim, fazıl ve irfan ehli birinden ve Müslümanların önderlerinden  levha aldığını görmesi, devlet, nimet, ilim ve fıkha delâlet eder ve o muradının  incisine kavuşur.

Rüyada demirden levha görmek, sıkıntı erişmeyen, kuvvetli ve belâlardan mahfuz  âlim bir çocuk ile tâbir olunur.  O demir levha cilâlı ve parlak olursa, o çocuk dünyada arzu ettiği her şeye nail olur.  Eğer levha paslı, kirli, pis ise, çocuk devlet ve izzete erişemez.  Hamile kadının rüyada levha görmesi, doğacak çocuğun erkek olacağına işarettir.

BİR CEVAP YAZIN