Rüyada haccetmek Kabeyi görmek

Hac ibadeti İslâm’ın beş şartından biridir. Bu sebeple rüyada, şer’î  ölçüler içinde haccettiğini, Kabe’yi tavai eylediğini ve hac farizasını yerine getirdiğini  görmek, dinde güzellik ve istikamete, büyük sevaba, korkudan emin olmaya, borçtan  kurtulmağa ve Müslümanlara verilecek emanetlere delâlet eder.  Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada Kabe’yi görmek beş vech ile tâbir olunur:

a) Emn,

b) Selâmet.,

c) Adaletli devlet reisi,

d) Rahat ve huzur,

e) Hac…

Kabe’ye giren bütün korkulardan emin olur, çünkü orası emin beldedir.  Talebe olan bir kimsenin rüyada haccettiğini görmesi, muradının hâsıl olacağına  işarettir. Bekârın haccettiğini görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.  İşinden çıkarılan bir kimse, rüyada hac zamanında hacca gitmek için yola çıktığını  görse, bu rüya, onun tekrar işine döneceğine delâlet eder.

Rüyada haccettiğini görmek, hasta için şifaya, borçlu için borçtan halâs olmaya,  talebe için murada ermeye delâlet eder. Sapık bir adamın hac rüyası görmesi,  hidayete ereceğine ve Rabbi’nin onu mağfiretine mazhar buyuracağına işarettir.

Rüyada yaya olarak hacca gittiğini görmek, keffâret verece bir yemine delâlet eder.  Bazan da bu rüya rızık ve ganimet olar* tâbir edilir.  Melik, yani devlet reisinin haccettiğini görmesi, düşmandî korunmaya, azgın ve  sapkınları perişan etmeye ve küffar meml ketlerinden birini fethetmeye delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN