Kategori: H Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada haberleşmek elçi vazifesi görmek

Cenk eden iki ordu arasında elçi vazifesi yaptığını görmek, rüya  sahibinin kadrinin yüceliğine delâlet eder.  Rüyada iki taraf arasında yapılan muhabereyi görmek, ecelin yaklaşmasına işarettir.  Bazı kere de bu rüya, hastanın ölmesine, mazlumun galip gelmesine, …

Rüyada haber vermek gizli şeyleri haber vermek

Bir kimsenin rüyada gizlenmesi icap eden şeyi haber verdiğini  görmesi, malını israf etmeye, hikmeti ehil olmayana vermeye ve nedamete delâlet  eder.  Rüyada yüce Allah’ın kendisine verdiği nimetleri haber vermesi, Allahu Teâlâ’ya  şükretmeye ve verdiği nimete …

Rüyada Habili görmek

Rüyada Hazret-i Adem’in oğlu Habil’i görmek, rüyasahibi hakkında  yapılacak hasede delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, düşmandan gelecek sıkıntılara  işarettir.  Yine rüyada Habil’i görmek, Allah’a itaatte bulunmaya ve Rabbi’nin ondan razı olduğu  bir yakınlığa …

Rüyada haç (put) görmek

Rüyada Hıristiyanlara mahsus haç görmek, üzüntü, keder ve gönül  karanlığına delâlet eder. Haç’ı kırıp paramparça ettiğini görmek, güzel amel işlemeye  ve İslâm’a bağlılığa delâlet eder.  Bazı kere de haç görmek, yalan söze, koğuculuk yapmaya, zina …

Rüyada hacamat görmek kan aldırmak

Rüyada hacamat görmek şu şekilde tâbir olunur: a) Emamet, b) Şart, c) Vazifeden azledilmek, d) Menfaat için malın harcanması, e) Beladan kurtuluş, f) Hapisten kurtuluş, g) Mektup, h) Zafer ve sıhhat… Kirmanî demiştir ki: Rüyada …

Rüyada haccetmek Kabeyi görmek

Hac ibadeti İslâm’ın beş şartından biridir. Bu sebeple rüyada, şer’î  ölçüler içinde haccettiğini, Kabe’yi tavai eylediğini ve hac farizasını yerine getirdiğini  görmek, dinde güzellik ve istikamete, büyük sevaba, korkudan emin olmaya, borçtan  kurtulmağa ve Müslümanlara …

Rüyada ihrama girdiğini görmek

Hac veya umrede ihrama girdiğini görmek, bekâr için  evlenmeye, evli için de hanımdan ayrılmaya işarettir. Hasta birinin böyle rüya  görmesi, ölümüne delâlet eder. Çünkü ihram da bir nevi kefendir.  Bir kimsenin rüyada zevcesi ile beraber …

Rüyada Hacerül Esvedi (siyah taş) görmek

Rüyada Hacerü’l-Esved’i görmek, hacca işarettir.  Bir kimsenin rüyada Hacerü’l-Esved’i kestiğini görmesi, halkı kendi görüşü üzerinde  toplamaya delâlet eder.  Rüyada Hacerü’l-Esved’i söküp kendisi için alıkoyduğunu görmek, Müslümanlıktan  ayrı olarak bid’at işlemede yalnız kalacağına işarettir.  Rüyada Hacerü’l-Esved’i …

Rüyada hacıların toplandığı pazarı görmek

Kişinin rüyada hacıların toplandığı pazarı görmesi, keder ve  üzüntüden, sıkıntı ve şiddetten kurtulmaya delâlet eder.  Rüyada Mina’da namaz kıldığını ve hutbe okuduğunu görmek, yüksek bir memuriyete  veya rütbeye işarettir. Denilmiştir ki: Rüyada hutbeyi güzel bir …

Rüyada had cezası görmek

Rüyada had cezası görmek, borca ve borçlu olarak aranmaya  alâmettir. Bekâr birinin had cezası görmesi, evlenmeye ve kötülüklerden korunmaya  delâlet eder. Had cezası, bazı kere de günahların mağfiretine delâlet eder. Çünkü  had cezası dinî emirlerin …

Rüyada hadim (hizmetçi) görmek

Kişinin rüyada kendisini hadim yani hizmetçi olarak görmesi,  emanet ehli bir kimse olduğuna işarettir. Rüyada sözü iyi, yüzü güzel bir hizmetçi  görmek, müjdeli ve sürür verici habere delâlet eder. Rüyada bir kimseyi kendisine  hadim tuttuğunu …

Rüyada hadım edildiğini görmek

Kişinin rüyada hadıma döndüğünü görmesi, ibadet ve zikirde Allahu  Teâlâ’nın hidayetine nail olmaya delâlet eder. Rüyada kendisinin hadım olduğunu  görmek, ibadete, namusu muhafaza etmeye ve kadr ü kıymete işarettir.  Nablusî demiştir ki: Beyaz hadım kimse …

Rüyada hafız görmek

Bir kimsenin rüyada kendisini hafız olmuş görmesi. dünya ve ahiret  arzularına kavuşmaya delâlet eder. Yine rüyada kendini Kur’ân-ı Kerim okur görmek,  müjdeye, nimete, hidayet ve selâmete delâlet eder.  Rüyada Kur’ân okuyan bir hafızı görmek, muradının …

Rüyada hafaza melekleri görmek

Kişinin rüyada “Kirâmen kâtibin” isimli, insanların iyi ve kötü  amellerini yazan melekleri görmesi, tanınmış âlim ve emniyetli kimselere delâlet eder.  Bazı kere de hafaza meleklerini görmek, muttaki olmaya, ahirette sevinç ve müjdeye  ve cennete delâlet …

Rüyada Hazreti Hafsayı Görmek

Rüyada Nebiler Nebisinin pâk zevcelerinden Hazret-i Hafsa’yı  görmek, iyi ve güzel şeylere delâlet eder. Bekâr bir adamın rüyada, Resûl-i Ekrem  (s.a.v.)’in zevcelerinden birini görmesi, sâliha bir hanımla evlenmesine ve geçimin  kolaylığına delâlet eder.  Bir kadının …

Rüyada halife görmek halife olduğunu görmek

Rüyada halifelerden birini güler yüzlü bir halde görmek, dünya ve ahirette  hayır ve berekete, izzet ve şerefe delâlet eder.  Yine rüyada, halifelerden birini kendisine meşru bir iş emreder görmek, şeref ve  kadrinin yüce ve zikrinin …

Rüyada hakim görmek

Bir kimsenin rüyada hakimi güzel yüz ve vasıfta görmesi, ilimden veya  doğru yola götürecek şeylerden arzu ettiğine nail olmaya işarettir.  Yine rüyada hâkim görmek, ilim, irfan ve hikmet sahibi olmaya delâlet eder. Bazı kere  de …

Rüyada hakim yardımcısı görmek

Rüyada hakim yardımcılarından birini görmek, boş şeylere  yardım eden bir adamı görmeye işarettir.  Kişinin rüyada kendi evi içinde beyaz elbise giymiş bir hakimin, birtakım  yardımcılarını görmesi, üzüntü ve kederden veya hastalıktan kurtulmaya ve korkudan  emin …

Rüyada hakirlik hissettiğini görmek

Neşeli ve sevinçli kimsenin rüyada kendisinde hakirlik hissettiğini  görmesi, düşmanlar ile karşılaştığında âcizkalacağına ve zayıf düşeceğine delâlet  eder. Mihnet ve sıkıntı içinde bulunan birinin bu rüyayı görmesi, mihmet ve sıkıntıdan  kurtulmaya ve rahata kavuşmaya delâlet …

Rüyada haki renk görmek

Bekâr birinin rüyada bu rengi görmesi, tez zamanda mesut bir evlilik  yapacağına alâmettir. Askere gitmemiş bir gencin rüyada haki renk görmesi, hemen  silah altına çağırılacağına işarettir. Rüyada yaşlı ve ihtiyar birinin haki bir elbise giydiğini  …

Rüyada hak olan şey görmek

 Rüyada ziya ve nurun meydana çıkmasını ve Kur’ân dinlemek  gibi Hak olan bir şeyi görmek veya işitmek, hidayete tâbi olmaya, günahlardan  temizlenmeye, batıl ve batıl sahiplerinden uzaklaşmaya delâlet eder. Bu rüya, hasta  için ölüme alâmettir. …

Rüyada hak yoldan çıkmak

Bir kimsenin rüyada Hak yolundan çıkıp günah olan  şeyleri yaptığını görmesi, Kur’ân-ı Kerim’de geçen bir âyet gereğince, küfre ve şerre  delâlet eder. Hamile kadının rüyada günah ve kötülük işlediğini görmesi, çocuğunu  düşüreceğine işarettir.

Rüyada hala görmek

Kişinin rüyada halasını görmesi, hurma ağacı ile tâbir olunur. Rüyada  halasında meydana geldiği görülen herhangi bir durum hurma ağacında da meydana  gelir. Eğer rüya sahibinin hurma ağacı yoksa, bu defa rüyada görülen şey amca veya  …

Rüyada hallaç (pamuk atan alet) görmek

Rüyada hallaç görmek, kavi ve şedid ve halkın işlerinin  görülmesinde suhulet gösteren bir kimseye delâlet eder. Hallaç yayı görmek, nifak ile  tâbir olunur. Kalın hallaç yayı ise şecaate delâlet eder. Bazı kere de hallaç görmek,  …

Rüyada halat görmek

Rüyada gemi halatı görmek, insan için kurtuluş ve kuvvete delâlet eder.  Çünkü halat, koca gemiyi iskelede tutar.  Rüyada sağlam ve tomar halinde halat görmek, insanın beden sağlığına, afiyete ve  uzun ömre delâlet eder.

Rüyada hale görmek

Kişinin rüyada güneşin etrafındaki daireyi görmesi, belaya, gazaba ve  belanın halkın şerlileri üzerine gelmesine delâlet eder. Bu rüya, bazı kere de borç  sahiplerinin borçluları bırakmamak üzere sıkıca tutup etraflarını sarmalarına  alâmettir.

Rüyada halhal görmek

Kirmanî demiştir ki: Rüyada ayağında altından halhal olduğunu görmek,  korku ve zindan ile tâbir olunur. Ayağında gümüşten halhal olduğunu görmek, yeni  dostlar edinmeye işarettir. Bazı kere de halhal görmek, üzüntü, keder ve şiddete  delâlet eder.

Rüyada halı görmek

Halı rüyası, dünya malı ile tâbir olunur. Rüyada kendisi için yere bir halı  serildiğini görmek, uzun ömre, geniş rızka ve güzel bir geçime delâlet eder.  Rüyada tanımadığı ve bilmediği bir yerde ayağı altına halı serilip …

Rüyada halka görmek

Nablusî demiştir ki: Rüyada altın veya gümüş halka görmek, şerli bir söz  veya ferah verici bir habere delâlet eder.  Rüyada görülen halka İslâm dini ile tâbir olunur. Bu sebeple rüyada bir halka  tuttuğunu görmek, İslâm …

Rüyada hamak (salıncak) görmek

Rüyada hamak denilen salıncağı görmek, sefer ile tâbir olunur.  Salıncakta kendini uyur görmek, yakın bir arkadaştan sevindirici haber geleceğine  delâlet eder. Hamak üzerinde oturup kahve içtiğini örmek, dostlarla bir araya gelmeye  ve neşeli vakit geçirmeye …

Rüyada hamal görmek

Rüyada kendisinin hamal olduğunu ve ağır bir yük taşıdığını görmek,  yükün ağırlığı nisbetinde üzüntü ve kedere delâlet eder.  Bazı kere de hamal görmek, halkın eziyetine tahammül eden ve halkın ihtiyacını  gören kimeseye işarettir. Yine rüyada …