Rüyada gece olduğunu görmek

Rüyada zamanın tamamen gece olduğunu görmek, rüya sahibi için geçimin  darlığına delâlet eder. Ancak bu tâbir gecede ayın nuru ve aydınlığı bulunmadığı  takdirdedir.  Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada karanlık gece görmek, üzüntü, hüzün ve gam  ile tâbir olunur. Mehtaplı, aydınlık, yıldızlar parlayan gece görmek, ferah, sevinç,  sürür ve kolay geçimdir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada karanlık görmek beş veçhe ile tâbir  olunur.

a) Küfür,

b) Hayret,

c) Geçimde güçlük,

d) Bedbaht ve günah,

e) Delâlete düşmek.

Rüyada zulmetten nura çıktığını görmek, ehl-i salâh ve ehl-i takva sahibi olmaya  işarettir. Fakir için bu rüya, zenginliğe delâlet eder. Kâfir ve fasık hakkında ise hidayet  ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada dünyayı devamlı gündüz ve nur içinde görmesi, işlerinde  istikamet üzere olmaya, uzun ömre, hayır ve hasenata, rif’at ve ulvî makama delâlet  eder  Rüyada kendi hanesini karanlık ve zulmet içinde görmek, uzun bir yolculuğa  alâmettir.  Denilmiştir ki: Gece ile gündüz birbirine zıt iki hükümdara delâlet eder.

Gece, kâfir  olana; gündüz de Müslüman bulunana işarettir.  imam Nablusî demiştir ki: Bazan rüyada gece görmek, ölüme de delâlet eder.

Çünkü  Allahu Teâlâ, uyuyanların nefislerini ve onların ruhlarının bedenle olan dış ilişkilerini  keser. Gündüz de .öldükten sonra dirilmeğe delâlet eder.  Bir adamın rüyada geceden sonra sabah olduğunu görmesi, hastalıktan afiyete  ermeye delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya ölüme işarettir. Zindanda olan biri için de  hapishaneden halâs olmaya, günahkâr için tevbeye, kâfir için hidayete delâlet eder.

Rüyada görülen gece, bazı kere de işleri gizlemeğe korku ve şiddetten emin olmağa  delâlet eder.

Rüyada kadir, berat, regaib gibi kandil gecelerini görmek, bütün hayırlara, nimetlere  ve müjdelere delâlet eder. Cuma gecesini görmek de böyledir.  Bayram geceleri, müjde, sevinç ve sürura ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN