Kategori: G Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada gaip görmek

Rüyada gaip bir adamın çıkıp geldiğini görmek, ondan sevindirici bir haberin  erişeceğine işarettir.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada gurbette olan bir kimsenin geldiğini görmek,  ondan sürür verici bir habere delâlet eder. Veya o kişinin …

Rüyada gaddar görmek

Rüyada katı yürekli, merhametsiz ve acımasız bildiğiniz bir adamı  görmek, o kimseden gelecek iyiliğe delâlet eder. Veya sizin ona bir iyiliğinize işarettir.

Rüyada galip geldiğini görmek

Bir kişinin rüyada herhangi bir adama veya düşmana karşı galip geldiğini  görmesi, sevinç ve sürura alâmettir. Bazı kere de rüyada galip gelmek, hayvan  cinsinden olan düşmanı helak etmek ile tâbir olunur.

Rüyada gammaz görmek

Rüyada böyle bir adamın görülmesi, şerre ve sırlara muttali olmaya ve  birbirine dost kimselerin aralarını bozmak için çalışmaya işarettir. Yani gammaz  görmekte hayır yoktur.

Rüyada ganimet görmek

Bir kimsenin rüyada ganimete eriştiğini görmesi, rahatlık, sevinç, rızık,  arzuya kavuşmak gibi şeylere delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada ganimet görmek, eğer kâfir malından ise  hayrın meydana gelmesine, şayet İslâm malından ise zarar …

Rüyada gar görmek

Rüyada tren istasyonuna ait gar görmek, uzun bir sefer ile tâbir olunur.  Çünkü tren kendisi uzundur ve çok kere insanları birbirinden ayırır. Garda bir  dostunuzu veya akrabadan bir kimseyi karşılamak, ayrılık alâmetidir.

Rüyada gaza ve cihat görmek

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada gaza ve cihad yedi  şekilde tâbir olunur: a) Hayır, b) Menfaat, c) Sünneti ihya, d) Düşman üzerine zafer, e) Hasta için afiyet ve şifa, f) Adil hükümdar, g) Ganimet. …

Rüyada gaz çıkarmak

Nablusî demiştir ki: Rüyada ses çıkarmadan yellenmek,  yellenen kimsenin ağzından hatalı bir söz çıkacağına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada sessizce yellendiğini görmesi, keder ve üzüntüye işarettir.  Yine rüyada sessizce yellenmek ve gaz çıkarmak, sırları ifşa …

Rüyada gebe – hamile görmek

Bir kadının rüyada gebe olduğunu görmesi, malının artmasına,  övülmeye, izzet ve medhe nail olmaya işarettir.  Erkeğin, rüyada kendisinin gebe olduğunu görmesi, halktan gizlediği ve şiddetlenip  ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve keder ile tâbir …

Rüyada gece olduğunu görmek

Rüyada zamanın tamamen gece olduğunu görmek, rüya sahibi için geçimin  darlığına delâlet eder. Ancak bu tâbir gecede ayın nuru ve aydınlığı bulunmadığı  takdirdedir.  Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada karanlık gece görmek, üzüntü, hüzün ve …

Rüyada gecelik görmek

Kişinin rüyada gecelik görmesi, izzet, ferahlık ve sürura, bekar için de  evlenmeye delâlet eder. Bir genç kızın rüyada bembeyaz gecelik giydiğini görmesi,  mutlu bir evlilik yapaca  ğına alâmettir.

Rüyada geçit görmek

Rüyada geçit görmek, zor ve meşakkatli işlere delâlet eder. Çünkü geçitten  öte geçmek her zaman mümkün olmaz. Rüyada bir geçitten zor ve güç halde  geçtiğini görmek, bu  lunduğunuz kötü durumdan sonra selâmete ereceğinize delâlet eder.

Rüyada gelincik görmek

Rüyada gelincik denen hayvanı görmek, alçak, zalim, kalbi katı ve  merhamet bilmez bir kimseye delâlet eder. Rüyada evine gelincik girdiğini görmek,  eve girecek hilekâr bir adam ile tâbir olunur.

Rüyada gelincik çiçeği görmek

Bir kimsenin rüyada gelincik çiçeği görmesi, rengi kırmızı  olduğundan ateş veya deveye, ya da üzerinde siyah ben bulunan gül gibi yanağa  işarettir. Bazı kere de bu rüya, öz kardeşe veya başının yarı ağrısına delâlet eder.

Rüyada gelin ve damat görmek

Rüyada gelin görmek, eğer gelin bezekli olursa dünyaca  ucuzluk ve bolluğa ve berekete alâmettir. Bir genç kızın rüyada gelin olduğunu  görmesi, tez zamanda kısmeti nin çıkacağına delâlettir.  Rüyada ne gelini, ne hanımı görmediği ve bilmediği …

Rüyada gem görmek

Sanatkâr bir adamın rüyada gem görmesi, tedbirli olmağa ve malca kuvvete  delâlet eder. Yine gem rüyası, Melikin emrine tâbi ve mutî olan seyisine işarettir. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada gem görmek, üç şekilde tâbir …

Rüyada gemi görmek

Kişinin rüyada gemi görmesi, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya  kıtlıktan kurtuluşuna delâlet eder.  Geminin karada görülmesi, kurtuluşa ve selâmete yaklaşmak ile tâbir olunur. Çünkü  selâmet denizin kenarmdadır. Denizdeki gemiyi karaya çeken birini görmek, dinde …

Rüyada gemici görmek

Kişinin rüyada gemici görmesi, zindancıya, devlet reisinin vekiline, işlerini  yürütene, kumandanına ve devlet reisi ile tebaası arasında vasıta olan zata delâlet  eder. Bazı kere de yalancıya, deveciye, kiracıya ve seyislere işarettir.

Rüyada genç görmek

Rüyada genç bir adam görmek, kişinin düşmanı olarak tâbir olunur. Eğer  görülen genç beyaz ise gizli düşmana, esmer ise zengin düşmana, kırmızı ise yaşlı  düşmana delâlet eder.  İhtiyar adamın rüyada kendisinin genç haline geldiğini görmesi, …

Rüyada genç kız veya kadın görmek

Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen genç kadın, ne şekilde görülürse görülsün, kadınlar hesabına yine kadın cinsinden bir düşmana delâlet eder. Bir kimsenin rüyada tanınmayan ve süslü bir genç kadın görmesi, hatır ve hayâle gelmeyen bir …

Rüyada gerdanlık görmek

Rüyada boynunda bir gerdanlık olduğunu görmek, cimrilik ile tâbir olunur. Bazı kere de gerdanlık, zevcenin kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı göstermesine ve efendisinin malından hanımın elinde bulunacak mala alâmettir. Evli kadının rüyada gerdanlık görmesi, …

Rüyada gergedan görmek

Bir kimsenin rüyada gergedan denilen hayvanı görmesi, büyük bir sultana delâlet eder. Rüyada gergedana bindiğini görmek, büyük bir adama galip gelmeye işarettir.

Rüyada general görmek

Kişinin rüyada herhangi bir generali görmesi, bulunduğu işte veya memuriyette yükseleceğine delâlet eder. Rüyada kendisinin general olduğunu görmek, izzet ve ikbale ve rızkının genişliğine delâlet eder. * GERDEK: İnsanın rüyada gerdeğe girdiğini görmesi, iş hayatındaki …

Rüyada gerinmek gerindiğini görmek

Rüyada gerindiğini görmek, bir işte usanmağa, tembelliğe ve uyuşukluğa işarettir. Bir kimsenin rüyada aç adamlar gibi gerindiğini görmesi, zalim olmasına alâmettir. Ölünün gerindiğini görmek, o ölünün azabının evlat ve geride kalanlarına ait olmasına delâlet eder. …

Rüyada geyik görmek

Kadınlardan birinin rüyada geyik görmesi, o geyik ister erkek, ister dişi olsun güzel evlada delâlet eder. Rüyada bir geyik tuttuğunu veya kendisine bir geyik verildiğini görmek, güzelliğine güvenilir bir kadın ile evlenmeye delâlet eder. Bir …

Rüyada gitar görmek

Rüyada gitar sesi işitmek veya gitar çalanı görmek, beklenen bir haberin yakında size ulaşacağına delâlet eder. Bazı kere de rüyada gitar çalmak, evdeki geçimsizliğe alâmettir.

Rüyada giyotin görmek

Kişinin rüyada ölüm makinesi olan giyotini görmesi veya cezanın tatbikine şahit olması, hediye, haber ve ümit edilmeyen biri ile karşılaşmak olarak tâbir olunur.

Rüyada gıybet etmek gıybet ettiğini görmek

Rüyada herhangi bir adamı gıybet etmek, iyiliklerin mahvına delâlet eder. Çünkü gıybet fena bir ameldir. Onun iyilikleri iptal etmesi, ateşin odunu yakması gibidir ki, bütün güzel işler duman olup gider. Denilmiştir ki: Bir kimse diğer …

Rüyada gıybet ettiğini görmek

Bir kimsenin rüyada bir şey gizlediğini görmesi, nifaka veya kötü iş sebebiyle gizlenmeye işarettir. Rüyada bir eve girip gizlendiğini görmek, rüya sahibinin teselli edileceğine alâmettir. Yine rüyada gizlenmek, gizlendiği şey üzerine delâlet eder. Rüyada bir …