Rüyada ekin ekmek ekin ektiğini görmek

Rüyada tarlaya ekin ektiğini görmek, evli kimseler için hanımın  hamileliğine delâlet eder. Bekâr için de evlenmeye işarettir.  Bir kimsenin rüyada bir başka adamın tarlasına ekin ektiğini görmesi, tarla sahibi ile  aralarında çıkacak münakaşaya ve düşmanlığa delâlet eder.

Rüyada tarladaki ekinin yandığını ve mahvolduğunu görmek, açlık ve kıtlık ile tâbir  olunur. Bir kimsenin rüyada yeşil ekinler içinde gezindiğini görmesi, iyi ve güzel  amele, ibadet ve tâata delâlet eder.  Yine rüyada bir tarlaya ekin ektiğini gören kimse, menfaat ve berekete nail olur.  Ekinin yeşil hâli uzun ömre, kurusu da ecelin yakın olduğuna alâmettir.

Rüyada tarlaya ekin ektiğini görmek, ücretin kat kat artması ile tabir olunur. Buğday  başağı görmek, şiddete ve ücretin kat kat artmasına işarettir. Arpa, hayıra delâlet  eder.

Rüyada ekin ekilmeyecek bir yere ekin ektiğini görmek, günah ve ziyana işarettir.  Mevsimsiz bir yerde ekin biçtiğini görmek ise, o yerde ölüm ve felâketlerin zuhuruna  delâlet eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki:  “- Rüyada tarla görmek, harp meydanlarına, başakları askere, onun mahsulâtı da  kılıca; tarla dünyaya, onun başağı, halk topluluğuna delâlet eder. Bazı kere de tarla,  mescidlere, zikir halkaları ve sadaka gibi âhiret için ekilmiş, ücret ve sevabı için yapılan  her yere delâlet eder.”  Hadis-i Şerifte: “Dünya âhiretin tarlasıdır.” buyurulmuştur.

BİR CEVAP YAZIN