Rüyada ebe görmek

Rüyada genç ve temiz bir ebeyi görmek, hayır ve sürür ile tâbir olunur. Ebeyi  güler yüzlü bir halde görmek, büyük ve hayır sahibi bir zâtın lütuf ve ihsanına  nâiliyete delâlet eder.  Rüyada evine bir ebenin girdiğini görmek, hayır ve kerem sahibi bir kimseden iyilik ve  menfaat görmeğe; bir ebeyi çağırdığını görmek, bir mert insandan yardım talebinde  bulunmağa, çağırdığı ebenin geldiğini görmek, o talebinin yerine geleceğine  alâmettir.  Bir kimsenin rüyada herhangi bir ebe ile dost olduğunu görmesi, büyük bir zâta  yakınlığa ve ondan gelecek menfaata delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN