Rüyada cehennem görmek

Rüyada cehennem görmek ile ilgili güvenilir rüya tabircilerinin yorumlarını okuyabilirsiniz.

Rüyada cehennem görmek ne demektir?

Rüyada cehennemin görülmesi büyük günahlar ile tâbir olunur.  Çünkü cehennem günahkârların ceza mahallidir. Rüyada cehenneme girdiğini  görmek, dünya hayatında fakr ve zarurete, gam ve kedere, âhirette de azaba işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cehennem görmek, şu şekilde tâbir olunur:

a) Fısk ve küfür,

b) Sıkıntı ve keder,

c) Şer ve fesat,

d) Kıtlık ve sefalet

Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki:

Rüyada cehennem görmek, mal ve şerefin zevaline,  zengin iken fakir olmaya, refahdan çıkıp şiddet ve zarurete girmeğe, sıkıntı ve  zindana düşmeğe, dünyada zarar ve hüsrana, zillet ve hakarete ve son nefeste  imansız gitmeye delâlet eder.

Rüyada cehennem bekçisi olan Mâlik isimli meleği görmek, yüce ve Kerim olan  Allah’ın ve onun Resûlü’nün ve müminlerin muhabbetine, izzet ve saltanata, nifaktan  uzaklaşmağa, günahlardan kurtulmağa ve dinde gayrete delâlet eder.

Nablusî hazretleri demiştir ki:

– Rüyada cehenneme kılıcını çekerek girdiğini gören kimse, fuhuş, kötü ve yaramaz  konuşur. Tebessüm ederek cehenneme girdiğini gören kimse fasık, azgın ve Rabine  isyan edici ve dünya nimetleriyle ferahlanıcıdır.  Ibn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki:  – Bir kimsenin rüyada cehenneme girdiğini görmesi, servet ve malının zevaline, kötü  suale düşmeğe, dünyada bid’at ehli olmaya, hamama, fırına ve içinde ateş yakılan  yerlere delâlet eder.

Rüyada cehennemden kurtulduğunu görmek, günahtan tevbe etmeye; cehennemde  oturup yemek yemek ve şarabından içmek günahta ısrar etmeye delâlet eder.

Yine rüyada Mâlik veya cehennem bekçilerinden birinin kendisini yakalayıp ateşe  attığını görmek, zül ve hakarete düşmeğe, cehenneme girmeyi müteakip  cehennemden çıktığını görmek, cennete gireceğine, günah ve hatalarına tevbe  edeceğine işarettir.  Rüyada yüzü siyah, gözleri gömgök olarak görmek ve cehennemde bulunmak,  Allanın düşmanları ile dost olmaya delâlet eder.

Rüyada cehennemi açık olarak  görmek de, sultanın ve Allahın azabı ile tâbir olunur.  Yine denilmiştir ki: Rüyada cehennemi görmek ve oraya girmek, dünyada rütbenin  elden gitmesine işarettir.

Bazı kere de bu rüya, zenginlikten fakirliğe, ülfet ve  ünsiyetten vahşet ve geçimsizliğe, daima zindanda kalmaya, dünyada hor ve hakir  olmaya delâlet eder.  Rüyada cehennemin bekçisini kendisine doğru yönelik teveccüh ettiğini görmek,  ateşten selâmet bulmaya ve emin olmaya delâlet eder.

Yine rüyada cehennem bekçilerinden birinin görülmesi, polis eline geçmeye ve suale  çekilmeye işarettir. Zindandaki bir adamın rüyada cehennemin bekçisini kendisine  tebessüm eder görmesi, hapisten kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada daimi olarak cehenneme hapsedildiğini ve fakat ne zaman cehenneme  girdiğini bilmediğini görmek, dünyada fakirlik ve mahrumiyete ve mahzun olmaya  delâlet eder.

Hasılı rüyada cehennem görmek, kötülüğe, isyana, günaha, meşakkate ve zillete  delâlet eder. Böyle bir rüya görenin hemen kendine gelmesi ve hatalarına tevbe  etmesi gerekir. Çünkü tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur.

BİR CEVAP YAZIN