Kategori: Ş Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada şadırvan görmek

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:  – Rüyada şadırvan görmek, din ile tâbir olunur. Rüyada güzel ve mükemmel bir  şadırvan gören ve fakat kime ait olduğunu bilmeyen ulvî mertebeye, güzel geçime,  uzun ömre, ziyade rızka nail …

Rüyada şafak görmek

Rüyada şafak görmek, refah, nimet, sürür ve feraha delâlet eder. Bazı  kere de şafak, bir âyet-i kerimenin işaretince yemine delâlet eder. Bazan da melik ve  vekilleri tarafından zuhur edecek bir harekete işarettir.  Rüyada şafağın kaybolduğunu …

Rüyada şafak vakti görmek

Bir kimsenin rüyada şafak vaktini görmesi, nur ve hidayet ile tâbir  olunur. Rüyada şafağın doğduğunu görmek, birbiri ardınca gelecek sevinç ve feraha  delâlet eder. Çünkü “Fecr-i sadık” karanlıktan sonra bir beyazlıktır.

Rüyada şah damarı görmek

Şah damarı insanın can ipinin düğümüdür. Bunun için rüyada şah  damarı görmek, insanın ölüm ve hayatına delâlet eder. “Biz insana şah  damarından daha yakınız!” mealindeki âyet işaretince de Allahu Teâlâ’ya yakınlığa  delâlet eder.  Bazı kere …

Rüyada şair görmek

Rüyada Cenab-ı Hakkı ve O’nun Resûlü’nü medh ü sena eden şiirler yazan  bir şairi görmek, ilme, hidayete, nura, izzete, şeref ve büyük rütbeye delâlet eder.  Bazı kere de şair görmek, yapmadığı bir şeyi söylemeye işarettir. …

Rüyada şalgam görmek

Rüyada şalgam görmek, köylü bir kadın ile tâbirolunur. Bazı kere de  şalgam, üzüntü, keder ve hüzne işarettir.  İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada şalgam görmek, hüzün, keder ve gamdır.  Şalgam yemek ise daha büyük bir …

Rüyada şalvar görmek

Rüyada şalvar görmek, rüya sahibi için erişilebilecek en yüksek  memurluğa delâlet eder. Rüyada kendisine bir şalvar verildiğini görmek, keder,  üzüntü ve şiddetin gitmesine işarettir.  Evli bir kimsenin rüyada şalvarında yaşlık olduğunu görmesi, zevcesinin hamile  olduğuna …

Rüyada şal ve atkı görmek

Rüyada şal görmek, dokuz vech ile tabir olunur: a) Hayat, b) İzzet, c) Şeref, d) Mertlik, e) Velayet, f) Sanat, g) Yolculuk, h) Erkek kardeş, ı) Çocuk. Rüyada şal ve atkı görmek, güzel bir kazanca …

Rüyada şamarlamak görmek

Rüyada şamarlamak, gafletten ikaz etmeye ve menfaata delâlet  eder. Bir kadının rüyada el ayası ile kendi yüzüne vurduğunu görmesi, çocuk  doğurmaktan ümidini kestikten sonra bir erkek çocukla müjdelenmeye delâlet eder.  Rüyada herhangi bir kimseye şamar …

Rüyada şamdan görmek

Bekâr bir kimsenin rüyada şamdan görmesi, evlenmeye, evli kimsenin  görmesi de, güzel bir çocuğu olacağına delâlet eder.  Bazı kere de rüyada şamdan görmek, hastalıktan kurtulmağa, üzüntü ve kederin  gitmesine delâlet eder.

Rüyada şanlı şerefli olmak

Bir kimsenin rüyada şan ve şerefinin ziyadesiyle arttığını  görmesi, kıymetten düşmesine delâlet eder. Bazı büyükler demişlerdir ki:  – Rüyada halkın üzerine yükselmeyi arzu etmek, baş aşağı gelmesine delâlet eder.  Rüyada halk üzerine yükselmek değil de …

Rüyada şap denizi ve kılavuz görmek

Bir kimsenin rüyada bu denizi ve gemi kılavuzu  görmesi, yolculuğa, mala, kârlı ticarete ve zencilerle düşüp kalkmaya delâlet eder.  Rüyada şap denizini yüzerek geçtiğini görmek, üzüntü ve kederden kurtuluşa, mal ve  nimete, vücudun sıhhatine delâlet …

Rüyada şarap görmek

Bir kimsenin rüyada şarap görmesi, meşakkatsizmeydana gelen haram  mala delâlet eder. Rüyada şarap içtiğini görmek, büyük bir günaha işarettir ve o  kişinin eline geniş rızık geçer. Rüyada şarap akan bir nehir görmek ve o nehire …

Rüyada şaşı olmak

Kişinin rüyada şaşı olduğunu görmesi, ahdi bozmaya ve sözünden  dönmeye delâlet eder.  Rüyada şaşı bir kimseyi görmek, sözde ve vaadde noksanlığa işarettir.

Rüyada şaşıp kaldığını görmek

Bir kimsenin rüyada hayret ve dehşete düşüp şaşıp kaldığını  görmesi, gaflete ve onu iblisin sapıtmaya meyletmesine delâlet eder.  Yine bir kimsenin rüyada namaz kılmak için yönelecek kıbleyi bilemediğini görmesi,  işlerde hayrete düşmesine ve azimsizliğine işarettir.  …

Rüyada şefaat görmek

Rüyada birine şefaat ettiğini görmek, mürüvvetin ve ahlâkın ziyadeliğine  delâlet eder.  Yine rüyada başka bir kimsenin kendisine şefaat ettiğini görmek, şefaat edenden  şefaat olunanın hayır ve menfaat göreceğine delâlet eder.  Rüyada herhangi bir adama şefaat …

Rüyada şeftali görmek

Bir kimsenin rüyada tatlı bir şeftali yediğini görmesi, şehvet ve arzusuna  nail olmaya işarettir.  Rüyada şeftali ağacı görmek, zengin, büyük, halka yardımda bulunan, şecaatli ve  mert bir adama delâlet eder. Rüyada, şeftali ağacının dibine düşmüş …

Rüyada şehit görmek

Rüyada şehitlerden birinin diri olduğunu görmek, o görülen şehidin takip  ettiği yol ve tutumun insanlar arasından devam edeceğine işarettir.  Rüyada bir şehidin hayatta olduğunu görmek, Allahu Teâlâ’ya yakınlığa delâlet eder.  Yine rüyada Allah yolunda gaza …

Rüyada şehir görmek

Bir kimsenin rüyada bir şehire girdiğini görmesi, korktuğu şeyden emin  olmaya delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada büyük şehir ve kasaba görmek, ne suretle  olursa olsun hayra delâlet eder. Rüyada kendisini hiç bilmediği …

Rüyada şehvet görmek

Bir kimsenin rüyada nefsin istek ve arzularını yerine getirdiğini görmesi,  azaba müstehak olanların fiillerini işlemeye işaretir.  Rüyada şehvetinin ve nefsinin peşinde koştuğunu görmek, günaha dalmaya, sırat-ı  müstakimden yüz çevirmeye delâlet eder.

Rüyada şeker görmek

Bir kimsenin rüyada şeker görmesi, ferahlık, sevinç, hastalıktan kurtuluş,  üzüntü ve kederden halâs olmak ve arzu ettiği şeye nailiyet ile tâbir olunur.  Rüyada şeker görmek, çetinlik, meşakkat ve sıkıntı ile elde edilecek mala ve rızka  …

Rüyada şekerci görmek

Rüyada şekerci görmek, hoş ve güzel bir kimseye işarettir.  Bir kimsenin rüyada şeker sattığını ve karşılığında gümüş para aldığını görmesi,  halka karşı güzel muameleye, güzel ahlâka ve hoş söze delâlet eder.

Rüyada şerbetçi görmek

Rüyada şerbetçiyi görmek, bahtiyarlığa, sevince, mal ve yüksek  rütbeye delâlet eder.  İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada güzel kokulu ve tath bir şerbet içtiğini görmek,  altı şekilde tâbir olunur. a) Dinde safa, b) Menfaat, c) …

Rüyada şerden kaçtığını görmek

Bir kimsenin rüyada serden ve kötülüklerden kaçtığını görmesi, Allah’ın emirlerini yerine getirmeye ve düşman üzerine zafere delâlet eder. Serden kaçmak, hayır kapılarına yönelmeye ve güzel amellere delâlet eder.

Rüyada şeytan görmek

Âdem evlâdının ezelî düşmanı şeytanı rüyada görmek, hilekâr, haris, kıskanç, din ve dünyaca düşmana delâlet eder. Bir kimsenin rüyada şeytana buğz ve düşmanlık ettiğini görmesi, Allah’a itaate, dinde sadakate, iman kuvvetine ve halis bir kul …

Rüyada şeytanı taşladığını görmek

Bir kimsenin rüyada şeytana taş attığını görmesi, düşmana karşı zafer bulmaya ve güzel amel işlemeye delâlet eder. Şeytana küçük taşlar attığını görmek, borçtan kurtulmaya, namaz ve oruç borcunu yerine getirmeye işarettir.

Rüyada şiddet görmek

Kişinin rüyada kendisine şiddet ve darlık isabet ettiğini görmesi, fakirliğe alâmettir. Bazı kere de şiddet ve varlık, rüya sahibinin hastalanmasına, düşmanlık ve fitneye delâlet eder. Şiddet ve darlık görmek, işlerin durgunluğuna, zor geçime, üzüntü ve …

Rüyada şiir görmek

Rüyada ilme, hikmete, marifet ve irfana ait şiirler görmek, ecir ve sevaba delâlet eder. Allah ve Resûlü’nü medh ü sena eden bir şiiri okuduğunu veya ezberlediğini görmek, hayır ve nimete ve güzel bir isimle anılmaya …

Rüyada şimşek görmek

Bir kimsenin rüyada şimşek görmesi, sapıklıktan sonra hidayete, günahtan sonra tevbeye delâlet eder. Bazı kere de şimşek görmek, gizli olan şeyleri keşfetmeye ve kendisine gelecek habere delâlet eder. Bazan da kaybolmuş bir adamın gelmesiyle müjdeye, …

Rüyada şirket görmek

Rüyada fakir bir kimsenin kendisinden servetçe daha yüksek bir adamla ortak olduğunu görmesi, zenginlik ile tâbir edilir ve o fakir zengin olur. Rüyada şirket görmek, Allah’tan korkarak yapılan alış-verişe veya dünyevî menfaati kendisine ait olacak …

Rüyada şişe görmek

Rüyada içinde su veya gülsuyu bulunan bir şişe görmek, iffetli ve namuslu bir zevceye delâlet eder. Rüyada içinde yağ olan şişeyi görmek, hanıma, şişenin içindeki yağ da, onun bezeğine delâlet eder. Rüyada kırılmış şişe görmek, …