Kategori: O Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada oba görmek

Bir kimsenin rüyada bir dere kenarında ve yeşillikler içinde kurulmuş oba  görmesi, sevince, sürura, müjdeye, ferah ve genişliğe delâlet eder.  Obada misafir olduğunu görmek, rızkın artacağına, rütbeey ve güzel talihe delâlet  eder.

Rüyada obur görmek

Kişinin rüyada obur bir adamı görmesi veya onun durumuna düşmesi,  günah ve kötülük ile tâbir olunur. Hasta adamın rüyada obur görmesi, şifa bulmaya  ve afiyete delâlet eder.

Rüyada od görmek

Bir kimsenin rüyada ödünde kan çıktığını ve o kanı içtiğini görmesi, cehalete  işarettir.  Rüyada öd görmek, kızgınlığa, lezzete, gülmeye, âletlere ve insanın sırrına delâlet  eder.  Rüyada bir kimsenin ödünü dişiyle kestiğini ve o kimsenin de …

Rüyada oda görmek

Kişinin rüyada dayalı döşeli bir oda görmesi, fakirlikten sonra zenginliğe,  rahata, iyi ve iffetli bir zevceye delâlet eder.  Rüyada karanlık, pis kokulu, kötü ve tozlu oda görmek, bunun zıddı ile tâbir olunur.  Yani kötülüğe, günaha, …

Rüyada odun görmek

Kişinin rüyada odun görmesi, koğuculuğa işarettir.  Rüyada kuru ve yaş odun görmek harb, düşmanlık ve koğuculuk ile tâbir olunur.  Bir kimsenin rüyada sahradan yahut ormandan odun toplayıp arkasında taşıdığını  görmesi, şer ve kötü işlere ve …

Rüyada oduncu görmek

Rüyada oduncuyu görmek, ticaret ve kazanca delâlet eder. Oduncuyu  görmek, bazı kere de mirasa işarettir. Yine oduncuyu görmek, söz götürüp getirmeye  ve günaha delâlet eder.

Rüyada odun kürek görmek

Rüyada odun kürek görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıların  gitmesine, bekâr için sırları ve malı muhafaza edemeyen bir hanıma delâlet eder. Bazı kere de odun kürek, kendisinden herkesin yardım istediği itimat edilir ve  emniyetli bir kimseye …

Rüyada oğlak görmek

Bir kimsenin rüyada oğlak görmesi, çocuk ile tâbir olunur. Çünkü oğlak,  keçinin yavrusudur. Bundan dolayı, rüyada boğazlanmış oğlak görmek, rüya  sahibinin çocuğunun ölümüne delâlet eder. Rüyada bir oğlağa mâlik olduğunu görenin bir çocuğu dünyaya gelir. …

Rüyada oğlan çocuğu görmek

Rüyada kişinin kucakta taşınacak kadar küçük çocuk görmesi,  üzüntü ve kedere delâlet eder. Çünkü küçük çocuk meşakkatle meydana gelir. Buluğ  çağma yakın bir çocuğu görmek ise, sevinç ve müjdeye alâmettir.  Rüyada kendisinin tüysüz bir çocuk …

Rüyada oğul ve kız görmek

Rüyada peşpeşe birtakım çocukları doğduğunu görmek, üzüntü ve  kedere ve birçok sıkıntılara delâlet eder. Çünkü çocukları büyütüp meydana getirmek  meşakkatli iştir. Rüyada bir yerde buluğ çağına erişmiş bir çocuğa rastladığını görmek, izzet ve şerefe  delâlet …

Rüyada okçu görmek

Rüyada bir kimsenin okçuyu görmesi, sefere, üzüntüye, şiddete, harbe ve  Allah’ın emrince mal taksim etmeye delâlet eder.  Ok düzüçüyü görmek, âbid ve zahid bir kimse ile tâbir olunur.  Rüyada ok ve yayı birlikte görmek, iyi …

Rüyada ok kılıfı görmek

 Bir kimsenin rüyada ok kılıfı görmesi, saliha bir kadınla evlenmeye veya  sır ve mal sahibi emin bir zata işarettir.  Rüyada kından bir ok çıkardığını görmek, erkek bir çocuk ile müjdelenmeye delâlet  eder. Rüyada bir ok …

Rüyada ok muhafazası görmek

Kişinin rüyada ok muhafazası görmesi, izzete, azizliğe,  yüksekliğe ve düşmana karşı zafer bulmaya alâmettir. İşsiz kimse için ok muhafazası  görmek, mala, söze ve çocuğa delâlet eder.

Rüyada okuyucu görmek

 Rüyada bir mescidde Kur’ân okuyan kimseyi görmek, izzet, yücelik ve  güzel şöhrete ve Hakk’a yönelmeye delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada kabir üzerine okuyan adamı görmesi, söz ve öğüt kabul  etmeyene öğüt vermeye, güzel ve iyilikle …

Rüyada oklava görmek

Rüyada oklava görmek, bedduaya delâlet eder. Birinin kendisine oklava  ile vurduğunu görmek, o kişiden beddua almağa delâlet eder. Bazı kere de oklava  görmek, gam ve kedere ve fena söz işitmeye alâmettir.

Rüyada oluk görmek

Rüyada kendisini Kabe’nin altın oluğunun altında görmek, Allah’ın  rahmetine, mağfiretine mazhariyete delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada oluk görmesi, iyilik sahibi adamlara işarettir. Rüyada oluklardan  berrak ve safi su aktığını ve herkesin de ondan faydalandığını görmek, …

Rüyada omuz görmek

Bir kimsenin rüyada omuz görmesi, dostu ve ortağı ile tâbir olunur. Yine  omur görmek, babaya, iki kardeşe, iki dosta, rütbe ve makama, güzel yüze ve güzel  vasıflara delâlet eder. Rüyada omuzları üzerinde ağır bir yük …

Rüyada orak görmek

Kişinin rüyada orak görmesi, helal rızka, doğru habere, bazı kere de  ömrünün sona ermesine alâmettir. Çünkü orak, kemâle eren ekinleri biçmeye yarar.  İnsanın da ömrü tamamlanınca ecel gelir onu bulur.

Rüyada ordu görmek

Rüyada muntazam bir ordu görmek, yüce Allah’ın askerleridir ki, onlar da ya  rahmet veya azab melekleridir.  Rüyada hasta bir adamın asker olduğunu veya askere gittiğini görmesi, onun ecelinin  geldiğine işarettir. Rüyada asker olup devlet reisinin …

Rüyada orman görmek

İçinde ulu ağaçların boy verdiği bir orman görmek, korku ve şiddete  delâlet eder. Ağaçlarının dallarında yeşil yapraklar ve çiçekler olan ormanı görmek,  zenginliğe, hayır ve berekete, kerem sahibi bir kimseye ve rızka delâlet eder.

Rüyada oruç görmek

 Rüyada oruç tuttuğunu ve vaktinde iftar ettiğini görmek, din ve dünyada  hayra ermeye, helal rızka, hüzün ve kederden halâs olmağa delâlet eder. Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada oruç görmek, on türlü tâbir edilir: 1) …

Rüyada Hz. Osman (r.a.) görmek

Rüyada, Allah Resulünün damadı ve şanlı Halifesi Hazret-i  Osman (r.a.)’ı görmek, haya ve edebe, çok Kur’ân okumaya, kerem ve cömertliğe  delâlet eder.  Bazı kere de Hazret-i Osman’ı görmek, zuhur edecek bir fitneye  ve kan dökülmesine …

Rüyada Osman Gaziyi görmek

Rüyada Osman Gaziyi görmek, devlete, evlatların ve torunların  çokluğuna ve saltanata delâlet eder.  * OT: Bir kimsenin rüyada taze ve yeşil ot görmesi, dinen iyilik ve hayra işarettir. Rüyada kendi üzerinde ot bittiğini ve bu …

Rüyada ova görmek

Rüyada yemyeşil bir ova görmek veya orada bulunduğunu görmek, üzüntü ve  kederden kurtuluşa, ferah ve sürura, rı-zık ve menfaata delâlet eder.

Rüyada oyluk görmek

Rüyada oyluk görmek, kişinin kendi kabilesi olarak tâbir edilir. Rüyada  kendi oyluğunda bir eksiklik görmek, rüya sahibinin garipliğine delâlet eder.  Rüyada oyluğunda ağrı ve sızı olduğunu görmek, kabile ve yakınları hakkında fenalık  etmek ile tâbir …

Rüyada oyun görmek

Rüyada oyun oynamak veya oyun oynayanı görmek, dince noksanlığa ve  gurura delâlet eder. Çünkü oyun boş ve faydasız şeydir.  Rüyada tavla oynadığını görmek, izzete, şöhrete, yükselmeye işarettir. Bazı kere de  tavla oynamak, rüya sahibinin uyanıklık …

Rüyada oyun zili görmek

Rüyada kapısı önünde zil çalındığını görmek, eğer ehilse bir şehre vali  olmaya delâlet eder. Yine zil görmek, gayet kibirli ve dünyaya düşkün kimselere de  delâlet eder.  Rüyada eline ziller takıp oyun oynayan kimseyi görmek, servetiyle …