Rüyada Yahudi görmek

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Yahudi görmek, üç vech ile tâbir  olunur:

a) Müşkül bir işin meydana çıkması,

b) Cevapta suhulet,

c) Sünnet ve şeriatte kuvvet.

İmam Nablusî de şöyle demiştir: Rüyada görülen yahudi gerek genç ve gerekse  ihtiyar olsun:  “İnsanların iman edenlerle düşmanlık bakımından en şiddetlisi, andolsun ki,  Yahudilerle Allah’a eş koşanları bulacaksın” (Maide, 82) mealindeki âyet-i Kerime  işaretince, yaman bir düşmandır.  Bir kimsenin rüyada kendisine “Yahudi!” diye çağırıldığını ve kendisinin de bu hali  çirkin sandığını ve üzerinde beyaz elbiseler bulunduğunu görmesi, üzüntü ve  kederden kurtulmağa, Allahü Teâlâ’nın rahmetine nail olmağa ve hayra delâlet eder.

Rüyada yaşlı bir yahudi görmek, rüya sahibinin helak olmasını isteyen bir düşmana  delâlet eder. Yine rüyada görülen yahudi, dost kılığına bürünmüş bir düşmandır.

Rüyada kendisinin Yahudi olduğunu görmek, haktan yüz çevirip bidat yollarına  sapmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Yahudi tabiatına girdiğini görmesi, amca veya halasından  gelecek mirasa delâlet eder. Çünkü yahudiler dünyaya karşı çok haristir.

Davası olan bir kimsenin rüyada Yahudi olduğunu görmesi, o hakkı inkâr etmesine  işarettir.

Yine rüyada Yahudi görmek, kasap tayfasından zahmet ve meşakkat  görmeye delâlet eder.  Bazı kere de Yahudi görmek, müneccim ve hilekar kimseye delâlet eder.

Rüyada yaşlı ve kocamış bir yahudi görmek, insanın helak olmasına arzu eden bir  düşmana alâmettir. Hasılı yahudi görmekte hayır yoktur.

BİR CEVAP YAZIN