Rüyada gem görmek

Sanatkâr bir adamın rüyada gem görmesi, tedbirli olmağa ve malca kuvvete  delâlet eder. Yine gem rüyası, Melikin emrine tâbi ve mutî olan seyisine işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada gem görmek, üç şekilde tâbir olunur:

a) Şeref ve makam,

b) Oruç,

c) Sükut ve vakar.

Bir adamın rüyada kendi ağzına gem vurulmuş olduğunu görmesi, dilini muhafaza  ederek selâmete ulaşacağına delâlet eder. Çünkü sükût eden selâmet bulur.  Bazı kere de kendi ağzına gem vurulduğunu görmek, günah işlemekten men edilmek  ile tâbir olunur.

Ve bu rüya oruca da işarettir.  Cabirül-Mağribî demiştir ki: Rüyada birinin ağzına gem vurulduğunu görmek, onu  terbiye etmeye ve edep öğretmeye delâlet eder.  Rüyada kendi atının geminin düştüğünü veya elinden gittiğini görmek, rüya sahibinin  işlerinin perişanlığına delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN