Rüyada diken görmek

Kişinin rüyada diken görmesi, fitneye, haşin ve şiddetli bir adama delâlet, eder. Rüyada deve ve bir başka hayvana dikenli otlar yedirdiğini görmek, o hayvan yüzünden zarara uğramağa, keder ve üzüntüye düşmeğe delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN