Rüyada dere görmek

Bir kimsenin rüyada dere görmesi, bereket, nimet ve mala delâlet eder. Rüyada içinden az bir su akan dere görmek, güzel hayata ve kolay maişete işarettir. Dereden veya su yolundan su aldığını görmek hayır ile tâbir olunur.

Cafer-i Sadık ve Kirmani Hazretlerine Göre Rüyada Dere Görülmesi

Rüyada dere görülmesi

Rüyada dere görülmesi

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada vadi ve dere görmek şu şekilde tâbir olunur:

a) Hac ibadeti,

b) Sultan ve melik,

c) Haşmet,

d) Mal,

e) Nimet,

f) Ticaret,

g) Riyaset (baş olmak),

h) Zafer, ı) İlim ve hikmet…

Kirmanî demiştir ki: Rüyada evler ve haneler arasında tatlı sulu bir dere aktığını görmek, o mahalledeki halkın geçiminin güzelliğine ve feyz ü berekete delâlet eder.

Bazı kere de küçük dere görmek, zevceye işarettir.

O derede görülecek iyi veya kötü hal zevceye nisbet edilir.

Rüyada bir dereden veya su yolundan geçtiğini fakat zevcesini arkasında bıraktığını görmek, hanımından evvel öleceğine alâmettir.

Rüyada bir dereden tatlı su içtiğini görmek, hayat boyu zevk ve lezzet almaya delâlet eder. Eğer içilen su acı ise hastalığa işarettir.

Yine rüyada dereden süt, bal ve bunlar gibi şelerin aktığını görmek, feyz ü berekete, hayır ve nimete delâlet eder.

 

Rüyada deniz görmek

Rüyada yüzmek 

BİR CEVAP YAZIN