Rüyada boşanma boşandığını görmek

Her rüyanın ayrı ayrı tâbirleri vardır. Bu da öyle. Rüyada zevcesini boşadığını görmek, zenginlik ile tâbir olunur. Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada hanımını boşadığını görmek, şeref ve itibarın kaybedileceğine delâlet eder. Bu rüyayı iki hanımı olan bir adam görmüş ise, malından zayi eder. Bekar olduğu halde karısını boşadığını görmek, ölümün ve ecelin yaklaştığına işarettir.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada hanımı boşamak şu vech ile tâbir olunur:

a) Zenginlik,

b) Ortaklardan ayrılma,

c) İşinden ayrılma,

d) Ticareti terketme,

e) Malın elden gitmesi,

f) Arzu etmediği bir şeyin vuku bulması…

Dindar bir adamın rüyada hanımını boşadığmı görmesi, dünyayı arkaya atıp ahiret için çalışmaya delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN