Son Yazılar

Suluk Etmek - Kadınlardan bey'at alma - Seyda Muhammed Konyevi Hz.
Posted in Tasavvuf

Mürşite El Vermek

Suluk Suluk etmek isteyen kimse, mürşide el verip tevbe etmek suretiyle bey ‘at eder. Bunun dinde yeri var mıdır?   Suluk etmek isteyen kimsenin mürşidine…

Devamı...
Bey'at Ne Demektir? - Kaç Çeşit Bey'at Vardır - Seyda Muhammed Konyevi Hz.
Posted in Tasavvuf

Bey’at ne demektir?

Bey’at ne demektir? Bey’at, söz vermek, bağlanmak manasına gelir. Tasavvufla bey’at etmek; bir kişinin ilmiyle amel eden bir alime sadık ve bağlı kalacağına, haramlardan kaçıp…

Devamı...
Mürşid-i Kamilin Alametleri - Seyda Muhammed Konyevi Hz.
Posted in Tasavvuf

Mürşid-i kamilin alametleri

Mürşid-i kamilin alametleri nelerdir? İnsanları irşad eden mürşid-i kamillerin bir takım alametleri vardır. Bir mürşid-i kamilde bulunması gereken vasıflar şunlardır: 1-) Öncelikle ilmiyle amel eden…

Devamı...
Mürşid-i Kamil Kimdir? - Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri
Posted in Tasavvuf

Mürşid-i Kamil kimdir?

Mürşid-i Kamil kimdir? Mürşid-i Kamil bulmak şart mıdır? Kur’an-ı Kerim’de irşâd; doğruluk, hayır, fayda ve akıllı manalarında kullanılmıştır. Mürşid de; kendisi doğru, akıllı ve hayırlı…

Devamı...
Evliya-Veli Ne Demektir - Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri
Posted in Tasavvuf

Evliya – Veli ne demektir?

Evliya – Veli ne demektir? Haklarında kötü konuşmanın vebali var mıdır? Veli’nin çoğulu Evliya’ dır. Evliya; Allah’ı bilen, Allah’ın dostu, sevgili kulu ve yakınıdır. Allah’a…

Devamı...
Tasavvuf Her İnsan İçin Lüzumlumudur? - Seyda Muhammed Konyevi
Posted in Tasavvuf

Tasavvuf Her İnsan İçin Lüzumlu mudur?

Tasavvuf her insan için lüzumlu mudur? Bilindiği gibi, Allah-u Zülcelal’in emir ve nehiyleri zahiri ve manevi olmak üzere iki kısımdır. Bu yüzden insan da Allah-u…

Devamı...
Tasavvufun Gayesi Nedir? - Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri
Posted in Tasavvuf

Tasavvufun Gayesi Nedir?

Tasavvufun Gayesi Nedir? Tasavvuf, islam dininin üzerine inşâ edildiği üç temel mefhumdan biri olan “İhsan”ı kendine gaye edinmiştir. O halde “İhsan”ın ne olduğunu anladığımız zaman,…

Devamı...