Rüyada terazi görmek

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: – Rüyada görülen terazi, ölçeğe delâlet eder. Terazi ve ölçek ise, imana, sözünde ve işinde adalet üzere olmaya delâlet eder. Ölçek bazan da içinde bulunan şeyi muhafaza ettiğinden dolayı insanın hanımına delâlet eder. Terazi, ölçü ve tartı âleti olduğundan kadı yani hakim ile de tâbir edilir. Rüyada yeni terazi görmek, o şehrin hakiminin kanun ve hukuku iyi bildiğine delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada terazi görmek, altı şekilde tâbir olunur:

a) Kadı, yani hakim,

b) Âlim,

d) Fıkıh âlimi,

e) Mühendis,

f) Doğru hüküm,

g) Eğri hüküm.

Rüyada terazi okunun kırıldığını görmek, o beldenin müftüsü veya hakiminin vefatına delâlet eder.

Kişinin rüyada değirmen terazisi görmesi, kendisi temiz, kazancı bereket ve himmetçe bayağı bir adama delâlet eder. Rüyada altın tartmak için kemikten yapılma terazi görmek, kötürüm veya dilsiz çocuğa işarettir.

Misk tartan teraziyi görmek ise gafletten uyanmağa delâlet eder. Rüyada semadan kendi üzerine bir terazi indiğini görmek, hak arayan ve Hakk’a tâbi olan kimse olduğuna delâlet eder.

Rüyada kendi elinde bir terazi olduğunu görmek, rüya sahibini sünnete uygun şekilde hareket ettiğine alâmettir. Rüyada kıyamet terazisi görmek, sırların meydana çıkmasına, delil getirmeye, ferahlık ve sevincin çokluğuna, düşman üzerine galip gelmeye, adalet ve insafa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Allahu Teâlâ’nın, kendisini hesaba çekerek amellerini teraziye bıraktığını ve iyiliklerinin kötülüklerine galip geldiğini görmesi, nefsini ve amelini hesaba çekmeye, ölüm gelmezden evvel onun için hazırlanmaya ve Allah katında büyük ecire ve sevaba delâlet eder.

Rüyada bir hakimin terazi ile para tarttığını görmek, hakimin yalan yere yapılan şahitliği kabul edeceğine ve onunla hüküm vereceğine işarettir.

Rüyada terazi görmek şunlara da işarettir:

a) Sultan,

b) Kur’ân-ı Kerim,

c) Âlim,

d) Fakih.

BİR CEVAP YAZIN