Rüyada söz görmek

Rüyada bir kimsenin muhtelif dilleri konuşan bir adam görmesi, büyük bir mülke nail olmaya delâlet eder.

Rüyada her türlü kuşun kendisine söz söylediğini ve kendisinin de onların sözünü anladığını görmek, Süleyman (a.s) kıssasına binaen büyük bir mülke, izzet ve şerefe, ilim ve fıkha nail olacağına delâlet eder.

Yine rüyada bir adamın her şeyin kendisiyle konuştuğunu görmesi ve onlardan güzel sözler işitmesi, Allah’ın kitabına, Ne-biyy-i Zîşan’ın sünnetine tabi olmaya ve dinde salaha delâlet eder.

Rüyada Cenâb-ı Hakkın kıyamet günündeki Hitab-ı Sübhani-sini kuluna söylediğini görmek, izzet ve şerefe, rütbenin yüksekliğine, salih amele ve güzel ahlaka delâlet eder.

Rüyada bir kuşun kendisiyle konuştuğunu görmek, rüya sahibinin makam ve şanının yüceliğine delâlet eder.

Rüyada hemen bütün kuşların konuşmaları makbul ve hayırdır.

Rüyada cansız şeylerin konuştuğunu görmek, sulh, nasihat ve mevizedir. Ağacın konuşmasını görmek, şanın yüce oluşuna, ölünün konuşması fitneye, azaların konuşması çoluk-çocukt&n gelecek meşakkat, şiddet, mihnet ve günaha delâlet eder.

Bazı kere de rüyada ağacın konuşması, rüya sahibinin kadrinin yüce olmasına işarettir. Çünkü ağacın konuşması, Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in mucizelerindendir.

Yine rüyada ağacın konuşmasını görmek, Allahu Teâlâ’nın Musa (a.s)’a ağaçtan hitap etmesine binaen rüya sahibinin mezhebinin selamette olduğuna ve hidayete erişmesine delâlet eder.

Rüyada bir düşmanın konuştuğunu görmek, ayrılığın son bulmasına işarettir. Rüyada bir yılanın kendisine güzel söz söylediğini görmek, bir düşmandan erişecek hayır ve sevince delâlet eder.

Yine rüyada hayvanların konuşmasını görmek, anlayışa ve dostlarla sohbete ve ibadet ehli kimselere uymaya delâlet eder.

Bir kimseye rüyada köpeğin veya parsın yahut bir boğanın “Ben bir rüya gördüm” demesi, o kimse hakkında bir ganimet veya bir fayda ve sevinçle müjdeye delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN