Rüyada sırtlan görmek

Rüyada dişi bir sırtlana ok attığını görmek, bir kadınla mektuplaşmaya işarettir. Erkek bir sırtlana bindiğini görmek, devlete ve saltanata erişmeye delâlet eder. Bazı kere de erkek sırtlan görmek, sırları meydana çıkarmaya, fuzuli işlerle iştigale delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada sırtlan görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Çirkin ve ahlakı kötü zevce,

b) Sihir,

c) Hile ve gadr.

Rüyada sırtlan sütü içtiğini gören kimse öyle bir kadından hile ve gadre uğrar.

Yine rüyada dişi sırtlan görmek, edepsiz ve sihir yapan bir kocakarıya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada erkek sırtlan görmek, erkeklik ve dişiliği bilinmeyen kimselere işarettir.

Rüyada erkek sırtlanın derisine, kemiğine veya tüylerine dokunduğunu görmek, erkekliği ve dişiliği bilinmeyen birisinin eliyle gelecek mala delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN