Rüyada şehir görmek

Bir kimsenin rüyada bir şehire girdiğini görmesi, korktuğu şeyden emin  olmaya delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada büyük şehir ve kasaba görmek, ne suretle  olursa olsun hayra delâlet eder. Rüyada kendisini hiç bilmediği bir şehir içinde  görmek, arzu ve murada nail olmaya delâlet eder.  Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisini Mekke’de gören, ferah ve izzete nail olur.

Rüyada bir şehiri imar ettiğini görmek, o şehirde âlim ve velilerin çoğalmasına ve  evlatlarının kendi meslek ve yoluna devam etmelerine alâmettir.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:  “Bunun üzerine (Musa) korkarak (ve etrafı) gözetleyerek oradan çıktı.” (Kasas, 21)  mealindeki âyet-i kerime işaretince rüyada şehire girmek hayır ve hoştur.

Şehirden  çıkmak ise, hoş değildir.  Rüyada tanınmayan bir şehir görmek ahiret, tanınan ve bilinen şehir görmek ise, rüya  sahibi için dine delâlet eder. Bazı kere de şehir:  “- Ben, ilmin şehri, Ali de kapısıdır” hadis-i şerifînce, âlim bir kimseye delâlet eder.

Rüyada Şam’a girdiğini görmek, berekete, sıkıntı ve mihnet içinde bulunan kimse için  de, hayra ve feraha delâlet eder. Bazı kere de Şam’ı görmek, fitnelere işarettir.  Rüyada halkı kalaba ve kendisi memur bir şehire girdiğini görmek, hatır ve hayale  gelmeyen yerden rızık elde elde etmeye işarettir.  Yine rüyada mamur bir ülke görmek izzet, yücelik ve zenginliğe delâlet eder.

Bazı  kere de ülke görmek, o ülkenin hükümdarına  veya valisine yahut âlim ya da hakimine delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada batı şehirlerini görmesi, izzet, şeref, ilim ve kadrinin yüceliğine  işarettir.

Ölmüş bir kimsenin rüyada bir şehir içinde görülmesi, o ölünün cennette, cennet ehli  ile beraber olmasına delâlet eder.  Rüyada bir şehir halkından olan müminleri ve Müslümanları görmek, maksada nail  olmaya, müjde ve sevince delâlet eder.  Rüyada, Bedir çenginin vuku bulduğu sahayı görmek: “Andol* sun ki, siz zayıf ve dûn  iken Allah size (Bedir) de kafi bir zafer verdi.” (Âl-i İmran, 123) mealindeki âyet-i  kerimenin işare-tince, düşmana galip gelmeye ve geniş rızka delâlet eder.

Rüyada  Hüneyn’i görmek, şiddetten sonra üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder.  Rüyada bir şehrin kalesinin yıkıldığını görmek, o şehrin büyüklerinden birisinin  vefatına veya vazifeden azledilmesine delâlet eder.

Yine rüyada bir şehrin kalesinin delinerek oradan arslan, kurt, kaplan gibi yırtıcı  hayvanların girdiğini, sel ve hırsız baskınına uğradığını görmek, Müslüman halka  veya ilim talep edenlere arız olacak zayıflığa ve musibete delâlet eder.

Rüyada Mekke veya Medine’ye girdiğini görmek, korkudan emin olmaya, murada  ermeye ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN