Rüyada şefaat görmek

Rüyada birine şefaat ettiğini görmek, mürüvvetin ve ahlâkın ziyadeliğine  delâlet eder.  Yine rüyada başka bir kimsenin kendisine şefaat ettiğini görmek, şefaat edenden  şefaat olunanın hayır ve menfaat göreceğine delâlet eder.  Rüyada herhangi bir adama şefaat ettiğini görmek, ecir ve sevabın husulüne ve  mertebenin yüksekliğine alâmettir.  Rüyada peygamberlerden birisinin kendisine şefaat ettiğini görmek, ulüvv-i kadre ve  ahiret saadetine delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN