Rüyada sarık görmek – sarık sardığını görmek

Bir kimsenin rüyada sarık görmesi, taç, şöhret, kuvvet, izzet, rütbe ve  zevceye delâlet eder.

Rüyada sarık görmek, başarı ve üstünlüğe, ululuk ve yüceliğe delâlet eder.

Rüyada  kendi başına sarık sardığını görmek, reisliğe, sanata, izzet ve şerefe işarettir.

Rüyada sarığının sırf altından olduğunu görmek, rütbe, şöhret, mal veya hanımının  elinden gitmesine alâmettir.

Bir valinin rüyada sarığının dürülü olarak boynuna indiğini görmesi, vazifeden azline  delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sarığının üzerine tekrar bir sarık daha sardığını görmesi,  şöhretinin artmasına ve mevkiinin yüceliğine delâlet eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki:

Rüyada başına Peygamberlerden birinin veya hayatta olan  bir sultanın sarık sardığını yahut ölmüş bir melikin, kendisine bir sarık verdiğini gören  kimse -ehilse- bir şehre vali tâyin edilir.

BİR CEVAP YAZIN