Rüyada sarhoş olduğunu görmek

Bir kimsenin rüyada kendisini sarhoş görmesi, üzüntü, keder ve  sıkıntıya işarettir.  Bazı kere de sarhoşluk, sevinmekle beraber nimet ve malın çokluğuna delâlet eder.

Rüyada hurma veya üzümden yapılan şeyleri içip sarhoş olduğunu görmek, devlet ve  saltanata işarettir.  Rüyada şarap içtiğini ve onun tesiriyle sarhoş olduğunu görmek, haram mala delâlet  eder. Çünkü şarabın kendisi haramdır.

Nablusî demiştir ki:  – Bir kişi rüyada sarhoş olsa ve üzerindeki elbisesini yırtsa, o kişinin nimet ve ikbalinin  genişliği sebebiyle bunu hazmedemeyerek azmasına ve nimetlere tahammül  edememesine delâlet eder.  Evet: Öyledir. Nice insanlar ele geçen nimeti hazmedemeyerek azmışlar ve  kendilerini felâkete sürüklemişlerdir.

Rüyada görülen sarhoşluk şaraptan ise, saltanat ve mala delâlet eder. Şaraptan  başka bir şeyle meydana gelen sarhoşluk, sarhoşluk nisbetinde şiddetli korkuya  delâlet eder.

Yine rüyada sarhoşluk, erkek ve kadın için bulundukları mevkiden aşağı düşmeğe  delâlet eder. Çünkü sarhoşluk, cehaletin çokluğuna, işlerin bozulmasına, aklın elden  gitmesine delâlete eder.

Bir kimsenin rüyada sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü verdiğini  görmesi, kendisinde bulunmayan her şeyi kendisinde olduğunu iddia etmeye  alâmettir. Eğer bu rüyayı gören salih biri ise Allah Teâlâ’ya aşk ve muhabbetinden  ötürü vecde gelmeye ve gönül sarhoşluğuna delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN