Rüyada sadaka görmek

Rüyada hasta bir adamın sadaka verdiğini görmesi, hastalıktan  kurtulmaya, alimin sadaka vermesi, ilminin ziyadeleşmesine, melik veya bakanın  sadaka vermesi, şan ve şöhretin artmasına delâlet eder.

Rüyada tüccar kimsenin sadaka verdiğini görmesi, kar ve kazancının artmasına ve  halkın ondan faydalanmasına delâlet eder.

Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Rüyada sadaka veren hasta ise afiyet bulur, hüzün ve  gamda ise kurtulur, zindanda ise hapisten kurtulur. Müfsid ve fasık ise, Allah Teâlâ  onu tevbeye nail eder.

Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki: Rüyada sadaka vermek, hased edeni patlatır, düşmanı  çatlatır.

Çünkü sadaka ile şeytan kahre-dildiği gibi sadaka vermek rüyası da hayır ve  berekete ve malın ziyadeliğine delâlet eder.  Sadaka ver ki, ömrün artsın denilmiştir.

Bazı kere de rüyada sadaka vermek, teşbih ve tehlile, kabirleri ziyarete ve iyi amele  delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN