Rüyada sabah görmek

Rüyada sabahın erken vaktini görmek, zikir ve Kur’ân-ı Kerim okumaya  delâlet eder. Çünkü müminlerin ekserisi sabahın erken vaktinde Rablerini zikreder.

“Sabah akşam Rabbi-nizi çok çok zikredin” âyeti gereğince, bu vakit zikir anıdır.

Ibn-i Kesir demiştir ki:  – Rüyada sabah olduğunu görmek, hasta için şifaya, mahkum için hürriyete, yolcu için  selâmete, günahkar için tevbeye, tüccar için çok kazanca, fakir için rızka, mal ve  nimete delâlet eder.  Rüyada cemaatle sabah namızmı kıldığını görmek, hacca veya yolculuğa delâlet  eder ve o kişi herhalde selâmet bulur. Son nefeste îman ile göçüp cennet-i âlâya  girer.

Bir kimsenin rüyada sabah olduğunu görmesi, vaadini yerine getirmeye delâlet eder.

Rüyada sabah olduğunu ve fakat kendisinin çirkin ve kötü bir durumda bulunduğunu  görmek, bidat ve günaha delâlet eder.

Ziraat işleriyle uğraşanların rüyada sabah olduğunu görmeleri, borç ve sıkıntıya  delâlet eder.  Şiddetli ve güçlü düşmanı olan bir kimsenin rüyada sabah olduğunu görmesi,  düşmanı üzerine galip gelmeye delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN