Rüyada pazu görmek

Bir kimsenin rüyada pazu görmesi, erkek kardeşe veya yetişmiş çocuğa  yahut itimat ettiği bir zata delâlet eder. Rüyada pazuda görülen noksanlık ve eksiklik,  o eksiklik kadar vuku bulacak musibete alâmettir. Bunun tersi, kolunda bir iyilik, fazlalık  görülmesi, vaki olacak iyilik ve fazlalığa delâlet eder.  Rüyada kolun güzel ve kuvvetli oluşu sanatta ileri gitmeye ve insanın dünya işlerinin  düzgünlüğüne delâlet eder.

Kol, insanın hem din hem de dünya işlerinde itimat ettiği, zevce, hizmetçi veya borç  gibi sakındığı şeylere işarettir.  Rüyada kolunun kırıldığını veya koptuğunu görmek, rüya sahibinin ölümüne veya  üzüntü, keder ya da bir beladan dolayı ona isabet edecek musibete alâmettir.

Bunun aksine rüyada kolunun kuvvetli olduğunu görmek, erkek kardeşindeki veya  malındaki kuvvete delâlet eder. Kolun kuvvetli oluşu, hayatın sağlamlığına işarettir.  Rüyada elinde para cüzdanı olduğunu görmek, rüya sahibini fakirlikten emin kılacak  bir sanata delâlet eder.

Hani insan elinin kazancını yer derler. İşte rüyada elin ve kolun kuvveti, uyanık  haldeki hayatın aynası mesabesindedir.  Bir kimsenin rüyada pazusunun güzel ve kuvvetli olduğunu görmesi, ahiret hayatının  hayır ve saadetine de işarettir.  Rüyada kolunun eksik olduğunu görmek, aklın noksanlığına ve yalana delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN