Rüyada oğlan çocuğu görmek

Rüyada kişinin kucakta taşınacak kadar küçük çocuk görmesi,  üzüntü ve kedere delâlet eder. Çünkü küçük çocuk meşakkatle meydana gelir. Buluğ  çağma yakın bir çocuğu görmek ise, sevinç ve müjdeye alâmettir.  Rüyada kendisinin tüysüz bir çocuk haline geldiğini görmek, annesi tarafından  gelecek mirasa işarettir.  Bir kimsenin rüyada buluğ çağma erişmiş çocuğu görmesi, izzet ve kuvvete delâlet  eder.

Kur’ân-ı Kerim’i okumayı önceden bilen kişinin rüyada çocuğunu hocaya  gönderdiğini görmesi, günahlardan tevbe etmesine işarettir.

Fakir ve perişan haldeki bir kimsenin rüyada anasından yeni doğmuş bir çocuk  olduğunu görmesi, rızka ve zenginliğe kavuşmaya delâlet eder.  Rüyada zevcesi hamile olan bir adam yüzünü çocuk yüzü gibi görse, hanımı tıpkı  kendisine benzeyen bir oğlan çocuğu doğrur.

Kişinin rüyada bir çocuğu arkasına aldığını görmesi, üzüntü ve kedere işarettir.  Bazı kere de bu rüya, bir mülkü idare etmeye işarettir. Büyük bir kimsenin rüyada  meme emen kundak çocuğuna dönüştüğünü görmesi, cehalet sebebiyle insanlığını  zayi etmesine delâlet eder.

Eğer o zat, üzüntü, keder ve sıkıntı içindeyse, bütün  bunlardan kurtulup sıhhat ve afiyete kavuşur.  Çocuk ve mal insan için fitne, yani imtihan sebebidir.

Bundan dolayı rüyada çocuk  görmek, küçük, bazan da büyük üzüntülere delâlet eder.  Rüyada bir çocuğu öldürdüğünü görmek, Hızır (a.s.)’ın kıssasında olduğu gibi birçok  ilimleri elde etmeye alâmettir.

BİR CEVAP YAZIN