Rüyada nehirler görmek

Kişinin rüyada nehir görmesi, kadri yüce, şanı büyük ve temiz, salih bir  zata delâlet eder.  Rüyada cennet nehirlerinden birini görmek ve suyundan içmek, ilme, Kur’an-ı  Kerim’e, hayır ve salâha, sürür ve sevince delâlet eder.  Rüyada nehre girdiğini görmek, büyük insanlarla birlikte olmaya ve onlardan feyz  almaya işarettir.  Bir kimsenin rüyada nehrin bir tarafından diğer tarafına sıçradığını görmesi, üzüntü  ve kederden kurtulmaya, düşmana galip gelmeye ve feraha delâlet eder.

Rüyada saf ve berrak bir nehrin suyundan içtiğini görmek, güzel geçime, kalb  safasına, menfaat ve rızka delâlet eder.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada nehir görmek, keskin zekaya ve geniş rızka  delâlet eder.  Rüyada kendi evinin içine safi ve berrak bir nehir aktığını görmek, işlerde kolaylığa,  mal, servet ve rızka delâlet eder. Yine rüyada berrak nehir görmek, salih amele ve  devamlı olan rızka işarettir. Bulanık ve kötü kokulu nehir de cehenneme yaklaştıracak  kötü amele ve günaha delâlet eder.  Denilmiştir ki: Rüyada kendi vücudunun nehir olduğunu görmek, kan tükürerek  ölmeye işarettir.

Rüyada bir nehirde ve su üzerinde yürüdüğünü görmek, rüya sahibinin iyi niyetine ve  imanının kemaline, dindeki sıdkma delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada Kevser’i görmesi “(Habimim) Şüphesiz, biz sana, Kevser’i  verdik.” mealindeki âyet-i kerime işaretince düşmanlarına galip gelmeye ve çok çok  nimete mazhar olmaya delâlet eder.

Rüyada Kevser’den içtiğini görmek, ilme, güzel amele, Sünnet-i Seniyyeye ve güzel  akıbete delâlet eder. Bu rüyayı kâfir görse, ona hidayet nasip olur.

Günahkâr görse,  günahına tevbe eder ve Hakk’a yönelir.  Rüyada cennette olan nehirleri görmek, rızka, berekete, af ve mağfirete delâlet eder.  Süt nehri, İslâm fıtratına, şarap nehri, Allah aşkı ile mest olmaya ve haramdan  sakınmaya, bal nehri, ilim, hikmet ve Kur’an-ı Kerim’e delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN