Rüyada merkep görmek

Rüyada merkep görmek veya ona binmek, baht ve yüce mertebe ile tâbir edilir. O merkepte görülen iyi ve kötü her şey rüya sahibinin bahtı ile tâbir olunur. Rüyada kendi malı olan merkebi görmek, hayır kapılarının açılmasına delâlet eder. Ve o kişi üzüntü, keder, gam gibi sıkıntılardan halas olur.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada merkep görmek, on vech ile tâbir olunur:

a) Baht,

b) Devlet,

c) Riyaset,

d) Mal,

e) Zevce,

f) Hizmetçi,

g) İzzet,

h) İkbâl,

ı) Mertebe,

i) Emrin yerine getirilmesi.

Rüyada görülen en iyi merkeb sahibine son derece muti olan merkebdir. Rüyada merkep eti görmek, ticarette kazanca ve men-faata delâlet eder. Rüyada kendi merkebini öldürüp etinden yediğini görmek, mal ve maişetten dolayı hüzne ve kedere düşmeye delâlet eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyada bir merkep satın aldığını gören bir hayra erer, rüyada merkebinin bir gözü kör olduğunu görenin maişeti ve işleri bozuk gider. Rüyada merkebinin at olduğunu görmek, hükümet tarafından gelecek hayır ve menfaata işarettir. Rüyada merkebine ağır bir yük yükleyip üzerine bindiğini görmek, nihayetsiz servet ve mala ve de zenginliğe alâmettir. Merkebin anırdığını görmek, fena bir habere işarettir. Rüyada dişi merkebe bindiğini görmek, hayır ve berekete delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN