Rüyada Mekke-i Mükerreme görmek

İbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada Mekke’yi  görmek, hacca ve o şehri ziyarete delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada Mekke yolunda gittiğini görmesi, hacca gitmeye, hayır ve  hasenata, zühd ve takvaya, din ve dünyaca menfaata işarettir.  Rüyada Allah’ın evi Kabe’yi görmek, korkudan emin olmaya, iman ve İslama, dinde  salaha, takva ile rızıklanmaya delâlet eder.  Rüyada Kabe-i şerifi görmek, hasta için şifa ve afiyete, duanın kabulüne ve güzel  akıbete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Kabe’yi görmek, beş veçhe ile tâbir olunur:

a) Halife,

b) Büyük imam,

c) İman,

d) İslâm,

e) Müminlere emn ve eman

Rüyada yüzünü Hacerü’l-Esved isimli mübarek taşa sürdüğünü görmek veya onu  öpmek, ilim ehlinden bir zata intisaba ve o zattan manevi faydalar elde etmeye  alâmettir.  Bazı kere de rüyada Mekke’yi görmek, tevbe etmeye, korku ve tehlikeden emin  olmaya, düşmanlar üzerine galip gelmeye, izzet ve yüceliğe delâlet eder.

Rüyada Mekke’yi harap olmuş bir halde görmek, nimetin yok olmasına, sıkıntı ve  zarurete, keder ve üzüntüye delâlet eder.  Asi ve günahkâr kimsenin rüyada Mekke’yi görmesi, tevbeye, kafirin görmesi, İslâm  ile şereflenmeye, bekârın görmesi, evlenmeye delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada ölülerle beraber Mekke’de olduğunu görmesi, orada ikamet  etmeye işarettir.  Rüyada Mekke’de mücavir olduğunu görmek, uzun ömre ve çokça ihtiyarlamaya  delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN