Rüyada han görmek

Kişinin rüyada han görmesi, dünya evine delâlet eder. Çünkü yolcular handa konaklar. Han görmek, üzüntü ve kederin gideceğine de işarettir. Rüyada hasta kimsenin yolcuların indiği hanı görmesi, ölümüne delâlet eder. Bilindiği gibi Han’a otel de denilir.

Zaten şimdi o eski hanlar, eski hamamlar yoktur. Bu sebeple kişinin rüyada gördüğü otel, onun vücuduna, ismine, şerefine ve kendi evinin delâlet ettiği şeye işarettir. Rüyada bilinmeyen bir otel görmek, sefer ile tâbir olunur. Zira oteller garip ve yolcuların evleri mesabesindedir.

Bazı kere de rüyada otel görmek, dünya evine alâmettir. Bazan da, sahrada bayram namazı kılman namazgaha delâlet eder. Rüyada, bir otelden çıkıp bir başka otele geçtiğini görmek, bulunduğu yerden başka yere göç etmeye işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada han ve otel görmek, altı şekilde tâbir edilir:

a) Fahişe kadın,

b) Zarar ziyan,

c) Selâmet,

d) Sonu hayır olmayan bir işe teşebbüs,

f) Yorgunluktan sonra gelecek rahat,

g) Makam ve mevkinin noksanlığı…

BİR CEVAP YAZIN