Rüyada hafaza melekleri görmek

Kişinin rüyada “Kirâmen kâtibin” isimli, insanların iyi ve kötü  amellerini yazan melekleri görmesi, tanınmış âlim ve emniyetli kimselere delâlet eder.  Bazı kere de hafaza meleklerini görmek, muttaki olmaya, ahirette sevinç ve müjdeye  ve cennete delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN