Rüyada gemi görmek

Kişinin rüyada gemi görmesi, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya  kıtlıktan kurtuluşuna delâlet eder.  Geminin karada görülmesi, kurtuluşa ve selâmete yaklaşmak ile tâbir olunur. Çünkü  selâmet denizin kenarmdadır.

Denizdeki gemiyi karaya çeken birini görmek, dinde nifak çıkaran kimseye delâlet  eder. Rüyada saiih kimselerle gemiye bindiğini görmek, hidayet ve nura ve  günahların mağfiretine işarettir.

Memuriyetten azledilmiş kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, denizin miktarına  göre yeni bir vazifeye tayin edileceğine alâmettir. Geminin karaya uzaklığı veya  yakınlığı vazifeye başlama veya vazifeden alınma zamanını gösterir.

Perişan bir haldeki kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, o beladan  kurtulacağına ve selâmete ereceğine alâmettir. Veya kadri yüce bir zatın himayesine  girmeye delâlet eder.

Rüyada su ortasında bulunan bir gemi içinde öldüğünü görmek, halkın ellerinde vefat  etmeye işarettir. Ve onun bu halde ölmesi ahirette korktuğu şeylerden kurtuluşuna  delâlet eder.  Rüyada bir geminin kan denizi üzerinde gittiğini görmek, zinaya ve günaha alâmettir.

Geminin parça parça olduğunu gören kişinin eğer annesi hayatta ise annesinin  ölümüne delâlet eder.  Yine gemi rüyası, cehalet ve fitneden kurtaran, selâmet ve saadete ulaştıran İslâm’a  delâlet eder. Çünkü gemi, içindekileri selâmet sahiline ulaştırır.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: rüyada gemi görmek, şu vech üzere tâbir olunur:

a) Evlat,

b) Baba,

c) Zevce,

d) Ferah,

e) Emn ü eman (korkudan emin bulunmak),

f) Güzel geçim ve zenginlik…

Rüyada gemiye kaptan olup gemiyi idare ettiğini görmek, bütün insanlar nezdinde  övülmeye ve takdir edilmeye işarettir.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada gemiye binmek velayet ve memuriyete nailiyet  ile tâbir olunur. Eğer gemi büyük olursa memuriyet büyük, gemi küçük olursa  memuriyet küçük olur.  Rüyada bekâr bir kimsenin gemi satın aldığını görmesi, yakında evleneceğine veya  bir hizmetçi alacağına delâlet eder. Havada giden gemiye bindiğini görmek, ecel ve  ölümdür.

Çünkü insan öldüğünde eller üzerinde ve havada götürülür.  Rüyada hasta bir adamın ölü ile gemiye bindiğini görmesi, dünya fitnelerinden  selâmet bulmaya işarettir. Bir talebe hasta olduğu halde gemiye bindiğini görse, bu  rüya, büyük bir âlim ile sohbet etmeye ve kendisini cehaletten kurtaracak ilmi o zattan  öğrenmeye alâmettir.  Bir kimsenin rüyada Nuh Nebi’nin gemisini görmesi veya ona bindiğini görmesi, ferah,  sürür, selâmet ve yağmura delâlet eder. Ancak rüyayı görenler zalim iseler, o  takdirde bu rüya, kıtlık, musibet ve belâya delâlet eder.

İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki:  “- Gemi, insanın vücuduna, geminin direkleri, ayaklarına, kürekleri, insanın ellerine  (makineleri) insanın iç âletlerine, kaptanı, insanın başına, yelkeni, aklına, kızağı,  insanın kaburgalarına, insanın kas ve sinirleri de geminin iplerine delâlet eder.”

Rüyada deniz kenarında oturduğu halde denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir  şekilde gittiğini görmek, bütün insanlar için hayır ve berekete delâlet eder. Yolcu olan  birisinin de seferden dönmesine alâmettir.

Rüyada gemi ile denizde gitmeğe kadir olamadığını görmek, rüya sahibinin  hapsedilmesine, işlerinin durgunluğuna ve müşkülâta düşmesine delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada gemilerin yukarı doğru çıktığını görmesi, geç olarak meydana  gelecek hayra delâlet eder. Rüyada yolcularla dolu gemi görmek, selâmet içinde  yolculuk yapmasına işarettir. Kendisini demirlemiş bir gemide bulunuyor görmek,  zindana düşmeye işarettir.

Çünkü zindan da demir kapılarla kilitlenir.  Bir adamın rüyada geminin ipini tuttuğunu görmesi, dinin güzelliğine ve ayrılmaksızın  salih kimselerle sohbet etmeğe işarettir. Bazı kere de gemi görmek, hem korku, hem  ümide delâlet eder. Çünkü gemide emniyet ve korku hali devamlıdır.

Gemi görmek,  bazı kere de mescide, insanların toplandığı çarşı ve pazara delâlet eder. Yine rüyada  gemi görmek, Peygamberler Peygamberinin ehl-i beytine sevgi ve muhabbete  alâmettir. Çünkü Nebiyy-i Zîşân’m ehl-i beyti ümmet için kurtuluş gemisidir. Onlara  uyanlar selâmet bulur..

BİR CEVAP YAZIN