Rüyada doğramacı görmek

Rüyada doğramacı görmek, mahalle mektebinin öğretmenine delâlet eder. Yine doğramacı, halkın arasını ıslaha çalışan ve insanların işlerini yürüten terbiyeli bir adam ile tâbir olunur. Bazı kere de doğramacı görmek, insanlara ilim ve edep öğreten bir kimseye delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN