Rüyada anahtar görmek

Rüyada anahtar görmek ile ilgili İslam alimlerinin kıymetli yorumlarını bu sayfadan okuyabilirsiniz. Kirmani, Cafer-i Sadık Hazretleri,  İmam Nablusi, Cabirü’l-Mağribî gibi güvenilir alimlerin rüya tabirlerine ulaşabilirsiniz. Anahtar dünyada kilit açmaya yarayan çeşitli biçimlerde şekilleri olan bir araçtır.

Rüyada anahtar görmek

Bilindiği gibi anahtar, kapılar açan bir âlettir. Bu sebeple rüyada anahtar görülmesi, rüya sahibi için Allahu Teâlâ’nın lütuf ve ihsanına delâlet eder..

Anahtar, ilim ve Kur’ân’ın kapısını açmakla da tâbir olunur.

Kirmanı demiştir ki:

– Rüyada anahtarla bir yeri açtığını görmek hayra, kapamak ise şerre delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri derler ki:

– Anahtar, güç işlerin açılmasına, keder ve gamdan kurtulmağa, hastalıktan şifa bulmağa, muradın hâsıl olmasına, dinde kuvvete, duanın kabulüne, ilim ve marifete delâlet eder..

Rüyada elinde cennetin anahtarı olduğunu görmek, ibadet, ilim, hikmet ve marifetle nasiplenmeye delâlet eder..

Elinde birçok anahtarın olduğunu görmek, büyük ve şerefli bir saltanata işarettir.

Rüyada bir kapıyı veya bir kilidi açtığını görmek, düşmanlar üzerine galip olmaya delâlet eder.

İmam Nablusî rüyada anahtar görmeyi şu veçhe ile tâbir etmiştir:

1) Rızık,

2) Muavenet,

3) İlim,

4) Zevç ve evlâd,

5) Mal,

6) Felah,

7) Kabul olunan dua,

8) Hac farizası,

9) Vali ve melik…

Rüyada elinde dişsiz bir anahtar olduğunu görmek, yetime zulmetmeye işarettir.

Elinde Kabe’nin anahtarını görmek, yüksek şahsiyetlerden birine erişmeye ve onunla dost olmaya delâlet eder.

Yine anahtar, hazineler ile de tâbir edilir. Zira her kapı anahtar ile açılır.

Rüyada demirden bir anahtarın görülmesi, kuvvetli ve şöhretli bir kimseye ve işlerin selâmetine delâlet eder.

Bazı kere de anahtar görmek, evlâda, casuslara, yolculuğa, hizmetçilere, kadınlar için de kocaya delâlet eder. Rüyada elinde ağaçtan yapılma anahtar görmek, emanet bıraktığı malı varsa zayi olacağına işarettir.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki:

– Rüyada elinde bir anahtar olduğunu görmek, temiz su ile abdest almaya ve ibadetlerde devama işarettir. Elinden anahtarın düştüğünü görmek, namaz hususunda tenbelliğe delâlet eder..

Rüyada anahtar görülmesi ile ilgili İslam alimlerinin yorumları burada tamamlanmış oldu.

BİR CEVAP YAZIN