RÜYA TABİRLERİ – Ş HARFİ

Ş

* ŞADIRVAN: İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:  – Rüyada şadırvan görmek, din ile tâbir olunur. Rüyada güzel ve mükemmel bir  şadırvan gören ve fakat kime ait olduğunu bilmeyen ulvî mertebeye, güzel geçime,  uzun ömre, ziyade rızka nail olur.  Rüyada bir şadırvanın önünde arkadaşlarıyla birlikte oturduğunu görmek, sürür ve  feraha, geniş rızka ve muradın husulüne delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada şadırvanın uygun bir yerde, lâyık bir adamın yanında görmesi,  izzet ve yüceliğe, üzüntü, keder ve şiddetlerin gitmesine, güzel ve hoş haberler  işitmeye veya tatlı nağmeler dinlemeye delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada şadırvan görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Helal rızık,

b) Uzun ömür,

c) Mal ve menfaat,

d) Güzel geçim.

Rüyada bir şadırvanı sattığını veya başkasına hediye ettiğini görmek, hata ve  tehlikeye delâlet eder. Çünkü kendi eli ile hayır kapısını kapatmış olur.  Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada şadırvan görmek, güzel geçime, uzun ömre ve  hayırlı rızka delâlet eder. Şadırvan ne kadar büyük, suyu ne kadar bol olursa, hayır  ve iyiliği de o derecede ziyade olur.  Rüyada bir şadırvanı ensesine yüklediğini görmek, halkın emanetlerini yüklenmeye  delâlet eder.

* ŞAFAK: Rüyada şafak görmek, refah, nimet, sürür ve feraha delâlet eder. Bazı  kere de şafak, bir âyet-i kerimenin işaretince yemine delâlet eder. Bazan da melik ve  vekilleri tarafından zuhur edecek bir harekete işarettir.  Rüyada şafağın kaybolduğunu görmek, matlub işin nihayet bulmasına delâlet eder.

* ŞAFAK VAKTİ: Bir kimsenin rüyada şafak vaktini görmesi, nur ve hidayet ile tâbir  olunur. Rüyada şafağın doğduğunu görmek, birbiri ardınca gelecek sevinç ve feraha  delâlet eder. Çünkü “Fecr-i sadık” karanlıktan sonra bir beyazlıktır.

* ŞAH: Rüyada şah görmek, kuvvete, kudrete, yolculuğa, işlerde başarıya ve iyi bir  isimle anılmaya delâlet eder.

* ŞAH DAMARI: Şah damarı insanın can ipinin düğümüdür. Bunun için rüyada şah  damarı görmek, insanın ölüm ve hayatına delâlet eder. “Biz insana şah  damarından daha yakınız!” mealindeki âyet işaretince de Allahu Teâlâ’ya yakınlığa  delâlet eder.  Bazı kere de şah damarı, ortaklar, kardeşler, ana-baba veya karı kocanın namusunu  yahut malını muhafaza eden velisine delâlet eder.

Rüyada şah damarının iki tarafında bulunan damarlardan kan aktığını görmek, rüya  sahibinin ölümüne delâlet eder. Bazı kere de bu damarlar, ahde ve sıkıntılı bir işe  bağlanmaya işarettir.  * ŞAHİN: Rüyada şahin kuşu görmek, yüksek bir memuriyete delâlet eder. Çünkü  şahinler yüksekten uçar.  “Her kuş uçar, bak kuzguna,  Fakat şahin hiç benzer mi ona?”

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada şahin kuşu görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Ferah,

b) Müjde,

c) Mal.

Rüyada şahin kuşu tuttuğunu görmek, ulüvv-i kadre, yüksek mevki, makam ve izzete  delâlet eder.  Denilmiştir ki: Rüyada görülen şahin, vefası olmayan zalim bir sultandır. Rüyada  şahin kuşu, rütbe itibarıyla doğan kuşundan daha aşağıdır.  Rüyada kendisini şahin kuşu olmuş görmek, bir şehre vali olmaya delâlet eder.

Rüyada şahin eti yediğini görmek, kudret ve kuvvete, mal ve menfaata delâlet eder.  Elinden şahin kuşunun uçtuğunu görmek, mevkisini kaybedeceğine işarettir.

* ŞAHİTLİK: Bir kimsenin rüyada şahitlik yaptığını görmesi, verdiği sözü yerine  getirmeye, borcu ödemeye, nezrettiği bir şeyi yapmasına delâlet eder.

* ŞAİR: Rüyada Cenab-ı Hakkı ve O’nun Resûlü’nü medh ü sena eden şiirler yazan  bir şairi görmek, ilme, hidayete, nura, izzete, şeref ve büyük rütbeye delâlet eder.  Bazı kere de şair görmek, yapmadığı bir şeyi söylemeye işarettir. Şair görmek, sözleri  birbirine ilave ederek bir araya getirmeye ve bir hadiseyi ince bir nükte ile anlatmaya  delâlet eder.

* ŞALGAM: Rüyada şalgam görmek, köylü bir kadın ile tâbirolunur. Bazı kere de  şalgam, üzüntü, keder ve hüzne işarettir.  İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada şalgam görmek, hüzün, keder ve gamdır.  Şalgam yemek ise daha büyük bir gama ve kedere delâlet eder.  Rüyada yanında bir şalgam olduğunu ve fakat onu tutup uzağa attığını görmek,  keder ve üzüntüden halâs olmaya delâlet eder.  Rüyada şalgam bittiğini görmek, rüya sahibinin çocuklarının ölümüne işarettir.

* ŞALVAR: Rüyada şalvar görmek, rüya sahibi için erişilebilecek en yüksek  memurluğa delâlet eder. Rüyada kendisine bir şalvar verildiğini görmek, keder,  üzüntü ve şiddetin gitmesine işarettir.  Evli bir kimsenin rüyada şalvarında yaşlık olduğunu görmesi, zevcesinin hamile  olduğuna delâlet eder.

Rüyada şalvar görmek, Arap olmayan bir kadına da işarettir. Bundan dolayı bir  şalvara mâlik olduğunu görmek, Arap olmayan bir kadınla evlenmeye delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada şalvarının çözülmüş olduğunu görmesi, hanımının hayasızlığına  delâlet eder. Bazı kere de bu rüya tam aksine tâbir edilerek hanımının erkeklere  görünmez olacağına işarettir.

* ŞAL VE ATKI: Rüyada şal görmek, dokuz vech ile tabir olunur:

a) Hayat,

b) İzzet,

c) Şeref,

d) Mertlik,

e) Velayet,

f) Sanat,

g) Yolculuk,

h) Erkek kardeş,

ı) Çocuk.

Rüyada şal ve atkı görmek, güzel bir kazanca ve sanata delâlet eder. Şal görmek,  borç ödemek ile de tâbir edilir.  Rüyada kendi nezdinde olan şalın elinden alındığını görmek, şan ve şöhretin  gitmesine ve malın kahra uğramasına delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada şalının yırtıldığını veya parçalandığını görmesi, erkek kardeşi  veya kendi çocuğunun ölümüne delâlet eder.  Bazı kere de şal görmek, karada yolculuğa işarettir.

* ŞAMARLAMAK: Rüyada şamarlamak, gafletten ikaz etmeye ve menfaata delâlet  eder. Bir kadının rüyada el ayası ile kendi yüzüne vurduğunu görmesi, çocuk  doğurmaktan ümidini kestikten sonra bir erkek çocukla müjdelenmeye delâlet eder.  Rüyada herhangi bir kimseye şamar vurduğunu görmek, o zatı gafletten uyarmaya  işarettir.

* ŞAMDAN: Bekâr bir kimsenin rüyada şamdan görmesi, evlenmeye, evli kimsenin  görmesi de, güzel bir çocuğu olacağına delâlet eder.  Bazı kere de rüyada şamdan görmek, hastalıktan kurtulmağa, üzüntü ve kederin  gitmesine delâlet eder.

* ŞAM FISTIĞI: Rüyada şam fıstığı görmek, mala, mülke ve hayırlı rızka delâlet eder.  Şam fıstığını yediğini görmek, meşakkatsiz gelecek rızka işarettir.

* ŞANLI ŞEREFLİ OLMAK: Bir kimsenin rüyada şan ve şerefinin ziyadesiyle arttığını  görmesi, kıymetten düşmesine delâlet eder. Bazı büyükler demişlerdir ki:  – Rüyada halkın üzerine yükselmeyi arzu etmek, baş aşağı gelmesine delâlet eder.  Rüyada halk üzerine yükselmek değil de tevazu ve alçak gönüllülük halini görmek,  yükselmeye ve sevince delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada bir kavim üzerine yükselmeyi arzu ettiğini ve yükseldiğini  görmesi, kibirlenmeye ve sonra perişan olmaya delâlet eder.

* ŞAP: Rüyada şap görmek, helal mala, hayır ve nimete delâlet eder.

* ŞAP DENİZİ VE KILAVUZ: Bir kimsenin rüyada bu denizi ve gemi kılavuzu  görmesi, yolculuğa, mala, kârlı ticarete ve zencilerle düşüp kalkmaya delâlet eder.  Rüyada şap denizini yüzerek geçtiğini görmek, üzüntü ve kederden kurtuluşa, mal ve  nimete, vücudun sıhhatine delâlet eder.

* ŞAPKA: Rüyada yeni bir şapka aldığını veya birisinin kendişine hibe ettiğini  görmek, memuriyete, yeni bir mevkiye ve men-faata delâlet eder.

* ŞARAP: Bir kimsenin rüyada şarap görmesi, meşakkatsizmeydana gelen haram  mala delâlet eder. Rüyada şarap içtiğini görmek, büyük bir günaha işarettir ve o  kişinin eline geniş rızık geçer.

Rüyada şarap akan bir nehir görmek ve o nehire girmek, büyük bir fitneye duçar  olmaya işarettir.  Rüyada su ile karıştırılmış şarabı içtiğini görmek, bazısı helal, bazısı haram olan mala  delâlet eder. Çünkü su helal, şarap haramdır.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında geniş ve güzel bir bahçede şarap içtiğini  görmek, ahirette kevser şarabı içmeye delâlet eder. Henüz tam olmamış ve şıra  halindeki şarabı içmek, gam ve kedere, dert ve hastalığa delâlet eder.  Rüyada şarap yapmak için üzüm sıktığını görmek, sultan hizmetine girmeye ve büyük  işler başarmaya delâlet eder.

Rüyada içki görmek, fitne, şer, düşmanlık ve öfkeye, delilik ve aklın gitmesine  işarettir. Çünkü içki içen kendini kaybeder ve bir nevi deli haline gelir.  Yine rüyada içki görmek, yalan, hezeyan, makbul olmayan söz, sırrı ifşa ve zinaya  delâlet eder. Bazı kere de içki, zina eden kadına işarettir.

Ölü bir kimsenin rüyada içki içtiğinin görülmesi, o ölünün ahirette nimetler içerisinde  olduğuna delâlet eder. Çünkü şarap cennet ehlinin içkisindendir. Şu kadar var ki, bu  ölü hayatında içki mübtelası kimselerden olmayacak.

* ŞARKICI: Rüyada güzel nağmeler yaparak şarkı söyleyen bir kimseyi görmek,  sürür ve feraha, hazan da bir yerden diğer bir yere nakletmeye delâlet eder.

* ŞAŞI OLMAK: Kişinin rüyada şaşı olduğunu görmesi, ahdi bozmaya ve sözünden  dönmeye delâlet eder.  Rüyada şaşı bir kimseyi görmek, sözde ve vaadde noksanlığa işarettir.

* ŞAŞIP KALMAK: Bir kimsenin rüyada hayret ve dehşete düşüp şaşıp kaldığını  görmesi, gaflete ve onu iblisin sapıtmaya meyletmesine delâlet eder.  Yine bir kimsenin rüyada namaz kılmak için yönelecek kıbleyi bilemediğini görmesi,  işlerde hayrete düşmesine ve azimsizliğine işarettir.  Kişinin rüyada şaşırıp hayrette kalması, dünyaca hayrette kalmaya ve ahirette güzel  bir sonuca delâlet eder.

* ŞEFAAT: Rüyada birine şefaat ettiğini görmek, mürüvvetin ve ahlâkın ziyadeliğine  delâlet eder.  Yine rüyada başka bir kimsenin kendisine şefaat ettiğini görmek, şefaat edenden  şefaat olunanın hayır ve menfaat göreceğine delâlet eder.  Rüyada herhangi bir adama şefaat ettiğini görmek, ecir ve sevabın husulüne ve  mertebenin yüksekliğine alâmettir.  Rüyada peygamberlerden birisinin kendisine şefaat ettiğini görmek, ulüvv-i kadre ve  ahiret saadetine delâlet eder.

* ŞEFTALİ: Bir kimsenin rüyada tatlı bir şeftali yediğini görmesi, şehvet ve arzusuna  nail olmaya işarettir.  Rüyada şeftali ağacı görmek, zengin, büyük, halka yardımda bulunan, şecaatli ve  mert bir adama delâlet eder. Rüyada, şeftali ağacının dibine düşmüş şeftalileri  topladığını görmek* çok hasta bir kimseden gelecek mala alâmettir.  Bazı kere de şeftali görmek, erkek kardeşe, güzel arkadaşa ve hayırlı dosta delâlet  eder.  Mevsimsiz şeftali görmek, şiddetli hastalık ile tâbir edilir.

* ŞEHID: Rüyada şehidlerden birinin diri olduğunu görmek, o görülen şehidin takip  ettiği yol ve tutumun insanlar arasındandevam edeceğine işarettir.  Rüyada bir şehidin hayatta olduğunu görmek, Allahu Teâlâ’ya yakınlığa delâlet eder.  Yine rüyada Allah yolunda gaza ederken şehid düşen bir kimseyi görmek, rahmet ve  gufrana, cennet, nimet, hayır ve bereket, feyz-ü felah ve saadet-i dâreyne delâlet  eder.  Rüyada gaza ederken kendisinin şehid olduğunu görmek, dünya ve ahirette feyz ü  felaha, son nefeste iman ile göçmeye ve Ce-nab-ı Hakk’ın rahmet ve mağfiretine  mazhariyete delâlet eder.

* ŞEHİR: Bir kimsenin rüyada bir şehire girdiğini görmesi, korktuğu şeyden emin  olmaya delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada büyük şehir ve kasaba görmek, ne suretle  olursa olsun hayra delâlet eder. Rüyada kendisini hiç bilmediği bir şehir içinde  görmek, arzu ve murada nail olmaya delâlet eder.  Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisini Mekke’de gören, ferah ve izzete nail olur.

Rüyada bir şehiri imar ettiğini görmek, o şehirde âlim ve velilerin çoğalmasına ve  evlatlarının kendi meslek ve yoluna devam etmelerine alâmettir.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:  “Bunun üzerine (Musa) korkarak (ve etrafı) gözetleyerek oradan çıktı.” (Kasas, 21)  mealindeki âyet-i kerime işaretince rüyada şehire girmek hayır ve hoştur.

Şehirden  çıkmak ise, hoş değildir.  Rüyada tanınmayan bir şehir görmek ahiret, tanınan ve bilinen şehir görmek ise, rüya  sahibi için dine delâlet eder. Bazı kere de şehir:  “- Ben, ilmin şehri, Ali de kapısıdır” hadis-i şerifînce, âlim bir kimseye delâlet eder.

Rüyada Şam’a girdiğini görmek, berekete, sıkıntı ve mihnet içinde bulunan kimse için  de, hayra ve feraha delâlet eder. Bazı kere de Şam’ı görmek, fitnelere işarettir.  Rüyada halkı kalaba ve kendisi memur bir şehire girdiğini görmek, hatır ve hayale  gelmeyen yerden rızık elde elde etmeye işarettir.  Yine rüyada mamur bir ülke görmek izzet, yücelik ve zenginliğe delâlet eder.

Bazı  kere de ülke görmek, o ülkenin hükümdarına  veya valisine yahut âlim ya da hakimine delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada batı şehirlerini görmesi, izzet, şeref, ilim ve kadrinin yüceliğine  işarettir.

Ölmüş bir kimsenin rüyada bir şehir içinde görülmesi, o ölünün cennette, cennet ehli  ile beraber olmasına delâlet eder.  Rüyada bir şehir halkından olan müminleri ve Müslümanları görmek, maksada nail  olmaya, müjde ve sevince delâlet eder.  Rüyada, Bedir çenginin vuku bulduğu sahayı görmek: “Andol* sun ki, siz zayıf ve dûn  iken Allah size (Bedir) de kafi bir zafer verdi.” (Âl-i İmran, 123) mealindeki âyet-i  kerimenin işare-tince, düşmana galip gelmeye ve geniş rızka delâlet eder.

Rüyada  Hüneyn’i görmek, şiddetten sonra üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder.  Rüyada bir şehrin kalesinin yıkıldığını görmek, o şehrin büyüklerinden birisinin  vefatına veya vazifeden azledilmesine delâlet eder.

Yine rüyada bir şehrin kalesinin delinerek oradan arslan, kurt, kaplan gibi yırtıcı  hayvanların girdiğini, sel ve hırsız baskınına uğradığını görmek, Müslüman halka  veya ilim talep edenlere arız olacak zayıflığa ve musibete delâlet eder.

Rüyada Mekke veya Medine’ye girdiğini görmek, korkudan emin olmaya, murada  ermeye ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

* ŞEHVET: Bir kimsenin rüyada nefsin istek ve arzularını yerine getirdiğini görmesi,  azaba müstehak olanların fiillerini işlemeye işaretir.  Rüyada şehvetinin ve nefsinin peşinde koştuğunu görmek, günaha dalmaya, sırat-ı  müstakimden yüz çevirmeye delâlet eder.

* ŞEHZADE: Rüyada bir Osmanlı şehzadesi görmek, izzet ve şerefe, kuvvet ve  kudrete ve güzel bir isimle anılmaya delâlet eder.

* ŞEKER: Bir kimsenin rüyada şeker görmesi, ferahlık, sevinç, hastalıktan kurtuluş,  üzüntü ve kederden halâs olmak ve arzu ettiği şeye nailiyet ile tâbir olunur.  Rüyada şeker görmek, çetinlik, meşakkat ve sıkıntı ile elde edilecek mala ve rızka  delâlet eder.

Çünkü şekerin meydana gelmesi çok çetin bir şeydir.  Bazı kere de rüyada şeker görmek, ilme, Kur’an-ı Kerim’e, sanatla meşgul olmaya ve  sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder.  Kişinin rüyada şeker görmesi mal ve rızık ile de tâbir edilir.

  Rüyada şeker imal ettiğini, yediğini veya şekere mâlik olduğunu görmek, her işin  sonunu almaya ve her arzuya kavuşmaya delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada şeker satmakta hayır yoktur.  Nöbet şekeri görmek, söz ve amelde ihlâsa işarettir. Bazı kere de nöbet şekeri,  ferahlığa, ziraatten elde edilecek faydaya ve yağmura delâlet eder.

* ŞEKERCİ: Rüyada şekerci görmek, hoş ve güzel bir kimseye işarettir.  Bir kimsenin rüyada şeker sattığını ve karşılığında gümüş para aldığını görmesi,  halka karşı güzel muameleye, güzel ahlâka ve hoş söze delâlet eder.

* ŞERBETÇİ: Rüyada şerbetçiyi görmek, bahtiyarlığa, sevince, mal ve yüksek  rütbeye delâlet eder.  İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada güzel kokulu ve tath bir şerbet içtiğini görmek,  altı şekilde tâbir olunur.

a) Dinde safa,

b) Menfaat,

c) Faydalı ilim,

d) Uzun ömür,

e) Güzel geçim,

f) Allah’ın zikrine devam.

Rüyada şerbet içtiğini görmek, rahat ve feraha, uzun ömre, mal ve rızka delâlet eder.