RÜYA TABİRLERİ – P HARFİ

P

* PAÇA: Rüyada paça eti yediğini ve kemiğini emdiğini görmek, insanların en  şereflilerinin malını yemeye işarettir. Paça aynı zamanda maldır. Koyun ise insanların  mallarının en şereflisi ve bereketlisidir.  Eti yenen hayvanın paçası mala işarettir.

* PAÇA TEMİZLEYİCİSİ: Rüyada bu kimseyi görmek, vergi memuruna, tarak  satmaya, öşür sahibine, bazı kere de yetim malını zulmen yiyenlere delâlet eder.  Rüyada paça temizleyicisini görmek, insanlardan şiddet ve zahmeti gideren kimseye  de işarettir.

* PAÇAVRA: Rüyada paçavra görmek, fakirlik ve meşakkate delâlet eder.

* PAÇAVRACI: Rüyada yollardan, geçitlerden, çöplüklerden, delik ve deşik yerlerden  paçavra toplayan birini görmek, helâl ve haram demeden mal biriktiren kişiye delâlet  eder.  Bu rüya, bazan da sırları ifşa ve üzerine lazım olmayan şeyleri sormaya işarettir.

* PADİŞAH: Rüyada tahtına kurulmuş bir padişah görmek. izzete, şerefe, kuvvet ve  kudrete delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada sultan veya padişah görmek, on iki veçhe ile  tâbir olunur:

a) İmamet,

b) İlim,

c) Hitabet,

d) Şöhret,

e) Hüküm,

f) Hükme inkiyad,

g) Güzel yüz,

h) İzz ü devlet,

i) Şeref,

j) Yükseklik,

k) Nimet,

l) Kuvvet.

Rüyada adaletli bir sultanı veya padişahı görmek, dünya ve ahirette murada ermeye  işarettir.  Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada sultanın rüzgâra tasarrui eylediğini görmek, onun  hükmünün güzelliğine ve emrinin genişliğine delâlet eder.

Rüyada başından sarığını veya elbisesinden bir şeyi padişahın aldığını görmek, rüya  sahibinin malının elinden gitmesine delâlet eder. Eğer o kişi memur ise, memurluktan  azledilir.  Rüyada padişahla beraber bir yorgan altına girdiğini görmek, sultandan gelecek mal  ve hayra alâmettir.

* PADİŞAH ÇADIRI: Bir kimsenin rüyada padişah çadırı görmesi, yine padişaha  delâlet eder. Padişah çadırını gören kişi, sultanın düşmanına galip gelir ve onu  kahreder.

Rüyada bir yere padişahın çadırının kurulduğunu görmek, sultanın askerlerini ve  ordusunu çeken ve orduya kumanda eden bir melike delâlet eder.

Rüyada yeşil ve beyaz çadır görmek, iyilik, ihsan ve şehitlerin ve de salihlerin  kabirlerini ziyaret etmeye işarettir.  Rüyada sultan çadırının durulduğunu görmek, saltanatının elinden gitmesine veya  ölümüne delâlet eder.

* PALANCI: Bir kimsenin rüyada palancı görmesi, işlerinde itiyatlı ve işini sağlam  tutan adama işarettir. Bu rüya bazan da nikâh kıyan kimseye işarettir.

* PALAMUT: Rüyada palamut balığı tuttuğunu görmek, rızka ve menfaata delâlet  eder. Meşe palamutu görmek, uzun bir ömre ve geniş bir rızka işarettir.

* PAMUK: Bir kimsenin rüyada pamuğu didip attığını görmesi, günahlarının  eksilmesine, Nebiyy-i Zişanın sünnetine, pamuk ağacı da, mütevazi bir adama delâlet  eder.

  Rüyada her sene mahsul veren pamuk ağacını görmek, hayırlı, herkese faydası  dokunan, herkesin iyiliğini isteyen, hâkim, halim ve güzel ahlâk sahibi bir kimseye  delâlet eder.  Rüyada herhangi bir hastalıktan dolayı pamuk kullandığını görmek, dinini  güzelleştirecek işe ve dinî emirleri güzelce yerine getirmeye alâmettir.

Yine rüyada herhangi bir hastalık olmaksızın pamuk kullandığını görmek, verilen  sözü yerine getirmeye, vaaz ve nasihatla hidayete ermeye ve nezrini edaya delâlet  eder.  Rüyada pamuğu âdeti hilafına kullandığını görmek, rüya sahibinin kendi noksan ve  ayıplarına muttali olmasına veya evinin soyulmasına delâlet eder.

Rüyada pamuk görmek, dokuz türlü tâbir edilir:

a) Menfaat,

b) Mal,

c) Kisve,

d) Örtü,

e) Vakar,

f) Heybet,

g) Din,

h) Hayır,

i) Makbul iş.

Rüyada pamuk topladığını görmek, ele geçecek helal mala delâlet eder. Rüyada  yastığına veya başka bir şeye pamuk doldurduğunu görmek, bekâr için evlenmeye  işarettir.

Bir kimsenin rüyada keten görmesi, helal mal ve temiz rızka delâlet eder. Keten  rüyası tâbirde pamuktan aşağıdır. Rüyada keten olduğunu gören kimse ferah içinde  hayatını sürdürür.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada keten görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Helal mal,

b) Menfaat,

c) Örtü.

* PAMUK SATICISI: Rüyada pamuk satıcısını görmek, mal ve meşakkat sahibi bir  kimse ile tâbir olunur.

* PANAYIR: Bir kimsenin rüyada panayır görmesi, uzun ömre, mala, bekâr için  evlenmeye ve hamile kadın için de çocuğa delâlet eder.

* PANCAR: Rüyada şeker pancarı görmek veya yemek, sıhhat ve afiyete işarettir.

* PAPAĞAN: Rüyada papağan kuşu görmek, hareketi, konuşması ve kendisi güzel  olan bir kadına alâmettir.  Bazı kere de papağan görmek, hizmetçi alıp satan çok yalancı ve zalim bir kimseye  delâlet eder. Papağan kibirli ve günahkâr kimse ile de tâbir olunur.

* PAPATYA: Bir kimsenin rüyada bir başkasından papatya aldığını görmesi, o şahıs  ile olan dostluğa delâlet eder. Papatya görmek, zevcenin hısım ve akrabaları ile de  tâbir olunur.  Papatyayı güzel ve şerefli bir kadın ile de tâbir etmişlerdir.  Rüyada bir dağın eteğine düşmüş papatyaları topladığını görmek, devlet reisi  tarafından gelecek bir hediyeye delâlet eder.  Bazı kere de papatya görmek, hilekâr ve beceriksiz bir hizmetçiye işarettir.

* PAPAZ: Rüyada papaz görmek, günah ile tâbir olunur. Biı kimsenin rüyada  kendisinin papaz olduğunu görmesi, bid’at sahibi bulunduğuna işarettir.  Yine rüyada papaz haline döndüğünü görmek, rızkın dar olmasına, işlerin güçlüğüne,  şiddet ve meşakkate delâlet eder.

* PARA: Rüyada para görmek, riya ile söylenen boş söze delâlet eder. Yine bir  kimsenin rüyada para görmesi, üzüntü, keder, darlık ve kendisine elem verecek söze  işarettir.  Bazı kere de rüyada para görmek, bayağı rızka, sıkıntıdan sonra rahatlığa veya işi az  mükâfatı çok amele delâlet eder.

Rüyada gümüş para yuttuğunu ve abdest bozarken para çıkardığını görmek, rüya  sahibinin zındıklığına ve Hakk’ı inkâr etmesine alâmettir.

Nablusî demiştir ki: Rüyada altın yuttuğunu, abdest bozarken para çıkardığını gören  kişi, Müslümanlıktan sonra kâfir olur.

Çünkü altın dindir. Para ise kalp ve küfürdür.  Rüyada paraya rastladığını görmek, meşakkat ve usanca delâlet eder. Çünkü para  insanı daima meşgul eder, onu kazanmak için insan çok kere meşakkatlere katlanır.

* PARA BASMAK: Bir kimsenin rüyada para bastığını görmesi, eğer ehil ise bir  şehre vali olmasına alâmettir. Rüyada para basıcısını görmek, melikin emirlerini  yerine getiren vekiline veya melikin sözcüsüne delâlet eder.  Para basıcısını görmek, güzel konuşan ve hileli söz söyleyen kimseye de işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada para basıcısını görmek, namazlarını kılan ve kendisine  bırakılan emaneti sahibine teslim eden bir kimseye işarettir.  Rüyada kalp para basanı görmek, çirkin söz söylemeye ve amelsiz boş söze delâlet  eder.  Bazı kere de para basıcısını görmek, ressama, yazı sureti çıkarana, şiddet kullanarak  ve döverek mal toplayan adama delâlet eder.

* PARA KEMERİ: Bekâr bir kimsenin rüyada para kemeri görmesi, evlenmeye  delâlet eder. Rüyada para kemerinin beline bağlı olduğunu görmek, ömrün yarısında  çok ilim elde etmeye alâmettir.

Kemerin içindeki paraların yeni ve sağlamlığı, öğrenilen ilmi doğru ve sağlamlığına  işarettir.  Bazı kere de para kemeri görmek, altın ve gümüş veya cevher gibi kıymetli şeylerin  konulacağı kaba delâlet eder.

Rüyada para kemeri görmek, maldır. Bu sebeple rüyada para kemerinin denize  düştüğünü ve kaybolduğunu görmek, eldeki malın zayi olacağına veya devlet  adamlarının eline geçeceğine delâlet eder.

Rüyada kendi para kesesini bir nehire düşürdüğünü görmek, rüya sahibinin malının  devletin eline geçeceğine işarettir.

* PARALI ADAM: Bir kimsenin rüyada kendisine: “Ey paralı adam!” diye hitap  edildiğini duyması ve kendisiyle beraber kâr ve kazanca delâlet edecek bir şey  olduğunu görmesi, para harcamadan ve zahmet çekmeden ele geçecek kâr ve  kazanca delâlet eder.  Rüyada paralı adam görmek, ticaretinde kâr ve fayda gören kimselere işarettir.

* PARÇALAMAK: Rüyada kendi elbise, üst ve başını parçaladığını görmek, bir işten  dolayı pişman olmaya, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.

* PARMAK: Rüyada parmak görmek, zevce, evlat, ana, baba, mal, hayvan, mülk ve  sanata delâlet eder. Çünkü, zevce, evlat, ana-baba insanın en yakınlarıdır. Parmak  da vücudun en çok ihtiyaç duyulan azalarından birisidir.  Cafer-i Sâdık (r.â.) demiştir ki: Rüyada parmak görmek, altı şekilde tâbir olunur:

a) Evlat,

b) Kardeş,

c) Hademe,

d) Dost ve ahbab,

e) Kuvvet,

f) Beş vakit namaz.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:

– Bir kinmsenin rüyada sağ elinin parmaklarının sol elindeki  parmaklardan uzun olduğunu görmesi, güzel amele, hayır ve iyilik etmeye;  parmakları kısa ve pazusu uzun olduğunu görmek, cömertliğe, şecaat ve kuvvete  delâlet eder.  Yine Ibn-i Sîrîn hazretleri buyuruyorlar ki:

– Rüyada sağ elin parmaklarını görmek, beş vakit namaza delâlet eder.

Şöyle ki: Baş  parmak sabah namazı, şehadet parmağı öğle namazı, orta parmak ikindi namazı,  hatem parmağı akşam namazı ve küçük parmak yatsı namazıdır.  Bir kimsenin rüyada parmaklarını kına ile bezenmiş görmesi, çok tesbihatta ve çok  zikirde bulunmasına delâlet eder.

Rüyada bir kadının parmaklarını kına ile  boyaladığını görmesi, kocasının ona yapacağı iyilik ve hayra delâlet eder.  Bir adamın rüyada parmaklarını birbirine geçirdiğini görmesi, akrabalığa ve alışverişte  ortaklığa ve uyuşmaya alâmettir.

Rüyada parmaklarını yaladığını görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Rızık,

b) Mal,

c) Menfaat,

d) Hayır.

Bir kimse rüyada parmaklarının aralarını hilallediğini görse, bu rüya, sünnet-i  seniyyeye ve ahlâk-ı hamîdeye ittibaya, temizliğe ve evlatlarını evlendirmeye delâlet  eder.  Rüyada hasta bir adamın parmaklarının ucunu ısırdığını görmesi, onun ömrünün  tamam olduğuna delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Parmak, sanat ve iş cihetinden dünyaca insanın muayyen  senesi; iyilikle emretmek ve kötülükten men etmek cihetinden ahirette de muayyen  senesidir.  Rüyada eline kına koyduğunu ve fakat kınanın tutmadığını gören kadın, kocası  tarafından sevilmez.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada baş parmağının kesildiğini görmek, yola  gitmektir. Şehadet parmağının kesildiğini görmek, namaza niyyettir. Orta parmağının  kesildiğini görmek ise, devlet reisinin ölümüne delâlet eder. Rüyada yüzük  parmağının kesilmesini görmek, eldeki malın zayi olacağına işarettir. Küçük parmağın  kesilmesi de, torunun ölümüne alâmettir.

Bir kimsenin rüyada parmaklarını birbirine çattığını görmesi, fakr ü zarurete, sıkıntı ve  müşkülâta düşmeye delâlet eder. Rüyada parmaklarını birbirine bitiştirdiğini görmek,  salâha, namazlar] edaya, bir kavle göre de kardeş çocuklarının toplanmasına delâlet  eder.

* PARMAK ÇIBANI: Kişinin rüyada parmağında çıban çıktığını görmesi, söz  aktarmaya, kin ve düşmanlığa karı koca arasını ayırmaya işarettir.

* PARS: Rüyada pars görmek, izzete, yüceliğe, kuvvete ve heybete delâlet eder.  Rüyada bir parsla mücadele ettiğini görmek, öyle bir adamla mücadeleye işarettir.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada pars görmek, düşmanlığı açık bir düşmana  delâlet eder.  Rüyada bir parsı öldürdüğünü ve etinden yediğini görmek, düşmana galip gelmeye  ve malını almaya delâlet eder.

Rüyada kendi şahsının bir parsı olduğunu ve onunla av avladığını görmek, aziz ve  şerefli olmağa ve rızka delâlet eder.  Rüyada bir parsın sırtına bindiğini görmek, düşmanı kahretmeye ve onu hükmü altına  almaya işarettir.  Bir kimsenin rüyada pars ile beraber yemek yediğini görmesi, düşmandan selâmette  olmaya ve menfaata delâlet eder.

Rüyada bir parsın kendisini ısırdığını veya pençesiyle yaraladığını görmek,  düşmandan gelecek zarara delâlet eder.  Bağında bostanında veya evinde birçok parsların olduğunu görmek, düşman  yüzünden gelecek bela ve musibete ve büyük meşakkate alâmettir.

* PASTA: Kişinin rüyada pasta görmesi, sefer ile tâbir olunur.  Pasta yemekten mahrum kimseye rüyada pasta geldiğini görmek, üzüntü, keder,  sıkıntı ve meşakkate delâlet eder.

* PASTIRMA: Bir kimsenin rüyada pastırma görmesi, yolculuğa, muamelelerini  geciktirmeye ve bir şeyi mahallinin dışını koymaya veya namaz ve zekâtın vaktini  geçirdikten sonra edaya delâlet eder.

* PAŞA: Rüyada bir Osmanlı paşası görmek veya onun nez-dinde bulunmak, izzet  ve şerefe, kuvvet ve kudrete, dinde sağlamlığa delâlet eder.

* PATATES: Rüyada patates görmek veya patates yemek, mal ve nimete delâlet  eder. Rüyada pazardan birçok patates aldığını görmek, o senenin feyiz ve bereketine  işarettir.

Aldığı patateslerden bir kısmının çürüdüğünü görmek, haram mal ile tâbir olunur. Bir  kavle göre de elinden mal ve nimetin bir kısmı gider.  Bazı kere de patates rüyası, refah ve sevince delâlet eder.

* PATİKA YOL: Rüyada bir patika yolda yürüdüğünü görmek, rızık hususunda  meşakkate delâlet eder.

* PATLICAN: Rüyada mevsimi içinde patlıcan görmek, küçük bir üzüntü ile beraber  rızka delâlet eder. Rüyada patlıcan yediğini görmek, ruhsatlı bir iş yapmaya, kin ve  kıskançlığa, iki yüzlülüğe işarettir.

Avcılar ve balıkçılar için rüyada patlıcan yediğini görmek, avladığı avdan dolayı  sevinç ve feraha delâlet eder.  Bazı kere de patlıcan görmek, şöhrete delâlet eder. Çünkü patlıcan, kendisinden en  çok yemek yapılan sebzelerdendir.

* PATRİK: Nablusî demiştir ki: Bir kimse rüyada patrik olduğunu görse, öleceğine,  yahut suda boğulacağına ya da helakinin yaklaştığına veya nimetin elinden gitmesine  delâlet eder.

* PATRİKHANE: Rüyada patrikhane görmek, kilise gibi tâbir edilir.

* PAZAR: Bir kimsenin rüyada çarşı ve pazar görmesi, ticarete, nimete, camiye,  insanlarla bir araya gelmeye delâlet eder.

* PAZI: Rüyada pazı otu görmek, hayır ve rızık ile tâbir olunur. Yine rüyada  temizlenmeksizin yenilen pazı otunu görmek, rüya sahibinin ödemesi gereken borca  ve şüpheli şeyleri yapmaya delâlet eder.  Bazı kere de pazı otunu görmek, kişinin haysiyet, şan ve namus hakkında  söylenecek söze işarettir.

* PAZU: Bir kimsenin rüyada pazu görmesi, erkek kardeşe veya yetişmiş çocuğa  yahut itimat ettiği bir zata delâlet eder. Rüyada pazuda görülen noksanlık ve eksiklik,  o eksiklik kadar vuku bulacak musibete alâmettir. Bunun tersi, kolunda bir iyilik, fazlalık  görülmesi, vaki olacak iyilik ve fazlalığa delâlet eder.  Rüyada kolun güzel ve kuvvetli oluşu sanatta ileri gitmeye ve insanın dünya işlerinin  düzgünlüğüne delâlet eder.

Kol, insanın hem din hem de dünya işlerinde itimat ettiği, zevce, hizmetçi veya borç  gibi sakındığı şeylere işarettir.  Rüyada kolunun kırıldığını veya koptuğunu görmek, rüya sahibinin ölümüne veya  üzüntü, keder ya da bir beladan dolayı ona isabet edecek musibete alâmettir.

Bunun aksine rüyada kolunun kuvvetli olduğunu görmek, erkek kardeşindeki veya  malındaki kuvvete delâlet eder. Kolun kuvvetli oluşu, hayatın sağlamlığına işarettir.  Rüyada elinde para cüzdanı olduğunu görmek, rüya sahibini fakirlikten emin kılacak  bir sanata delâlet eder.

Hani insan elinin kazancını yer derler. İşte rüyada elin ve kolun kuvveti, uyanık  haldeki hayatın aynası mesabesindedir.  Bir kimsenin rüyada pazusunun güzel ve kuvvetli olduğunu görmesi, ahiret hayatının  hayır ve saadetine de işarettir.  Rüyada kolunun eksik olduğunu görmek, aklın noksanlığına ve yalana delâlet eder.