RÜYA TABİRLERİ – C HARFİ

C

* CAM: Cam çabuk kırılan bir nesne olduğundan, rüyada Cam görmek, az veya çok  olsun, geçici bir üzüntüye delâlet eder.  Rüyada cam görmek, gizli kapalı olan sırların aşikâre olarak meydan bulacağına  işarettir. Çünkü cam bir şeyi örtüp gizlemez.

Bir adamın rüyada camı bir kap veya  muhafaza içinde görmesi, üzüntü ve kederinin kendisine hafif ve kolay geleceğine  delâlet eder.  Rüyada, yeşil, kırmızı, sarı ve sedeften ve bunlara benzer şeylerden yapılmış camlar  görmek, mal, evlat ve zevceden olan şüphelere, riya ve nifaka işarettir.

Rüyada cam sildiğini görmek, yapılan bazı işlerden çok istifade edileceğine alâmettir.  Bekâr birinin rüyada camdan yapılma bir eşya görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.

* CAMi: Kişinin rüyada cami görmesi, hayır ve bereket ile tâbir olunur. Çünkü  camiler, İslâmın alâmeti ve şiarı ve Allahın evleridir. Rüyada camiye girdiğini görmek,  din işlerini hakkıyla yapmaya, helal ve haram arasını ayıran hâkime ve insanın ticaret  için çıktığı pazara delâlet eder.

Bir Müslümanın rüyada şehir camiini görmesi; ana, baba, hoca ve üstad gibi  kendisine itaat lazım olan herkese delâlet eder. Rüyada caminin mihrabını görmek,  helâl rızka ve sâliha zevceye işarettir.

Rüyada mazlum olarak camiye girdiğini görmek, adalete, Kur’an ve denize, temizlik  mahalli olan hamama, huşu yeri olan kabre, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye  yönelmeye delâlet eder.  Rüyada, cami, mescid ve medrese inşa ve imar ettiğini görmek, kendisine tabi  olunacak bir âlime delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:  – Rüyada, cami, mescid, medrese veya başka hayır evi imar eylediğini görmek,  uyanıkken bunları yapmaya muvaffak olmaya delâlet eder. Ve rüya sahibi salih  ameller işler. Eğer ehil biri ise hüküm ve nüfuz sahibi olur.

Yine rüyada cami, mescid veya medreseye bir şey ilave ettiğini görmek, dinde çok  çok hayıra nail olmanın işaretidir.  Cabirü’l-Mağribî demiştir ki:  – Rüyada bir mescid inşa eylediğini görmek, dindar ve saliha bir kadın ile evlenmeye  delâlet eder. Rüyada, camiye, mescide ve ya medreseye girdiğini görmek, takva ve  vera ile de tâbir olunur.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cami görmek şu veçhe ile tâbir olunur:

a) Sultan ve onun makamı,

b) Medrese hocaları,

c) Alimler ve fıkıh bilginleri,

d) Kadri yüce bir kadın.

İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada cami görmek, düşmandan korunup  korkudan emin olmak için yapılan kaleye delâlet eder. Caminin kubbesi melikin  yakınları ve haline muttali olan kimselere işarettir. Caminin direkleri de, devlet  büyükleri ve âmirler ile tâbir olunur.

Rüyada caminin mihrabını görmek, helâl rızka, saliha zevceye dinde hayra; minaresi,  vezir ve imama, bazı kere de minare, müezzine, Kur’ân-ı Kerim okuyana delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada caminin yanmasını ve rüzgarın camiyi uçurmasını görmesi, rüya  sahibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesine alâmettir. Caminin etrafında olan  şadırvan, subaylar ve askerler için tıpkı kışlalar gibidir. Bir şehrin camisi, o şehir  halkına delâlet eder.

Rüyada caminin sergilerini, halılarını görmek, şehrin hayır sahiplerine ve namaz  ibadeti için camide toplanan cemaate delâlet eder.

Caminin müezzinini rüyada  görmek, şehrin hakimi, halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır âlimlerine  işarettir.  Yine denilmiştir ki, caminin lambalarını görmek, o asrın fıkıh âlimlerine delâlet eder.  Caminin tavanı ise hüküm vermede müracaat edilen dinî kitaplardır. Hasılı, rüyada  cami görmek, iyilik, hayır, bereket ve ni’mettir.

* CAMBAZ: Bir kimsenin rüyada koyun cambazı görmesi, halkın şereflilerini  dünyasına tercih eden ve işleri eline alan adama delâlet eder. Câriye (Hizmetçi)  satan cambazı görmek, haber sahibi kimseye alâmettir. Hayvan satan cambazı  görmek, bazı kere de, kara avcısına, köle satan cambazı görmek de deniz avcısına  delâlet eder.

* CANAVAR: Kişinin rüyada yırtıcı canavar görmesi, asaleti bozuk biriyle cenk  etmesine ve hileye işarettir. Bazı kere de canavar görmek, mal çokluğu ile kuvvetli ve  galip bir insanı görmek ile tâbir olunur.  Rüyada bir canavarın elini ısırdığını veya öldürdüğünü görmek, o öldürülen kişiye,  büyük bir kişiden zarar erişeceğine delâlet eder.

* CAN SIKINTISI: Bir kimsenin rüyada gönlünü daralmış görmesi, pişmanlık ve  istiğfar ile tâbir olunur. Yine rüyada canının ve gönlünün sıkıldığını görmek, rüya  sahibinin nedamet ve istiğfarına alâmettir.

* CANKURTARAN (Otomobil): Rüyada hasta taşıyan bir cankurtaran görmek,  artık dinlenmek zamanının geldiğine delâlet eder. Kendisini cankurtarana binmiş  gidiyor görmek, beklenen bir haberin kısa zaman sonra” zuhur edeceğine delâlet  eder.

* CARİYE (Hizmetçi): Bir kimsenin rüyada hizmetçi görmesi, mala, ni’mete,  mevkiinin artacağına delâlet eder. Çünkü hizmetçi insanın elindeki malı gibidir.

Yine rüyada hizmetçi görmek, ona mâlik olan kimse için ticaret ile tâbir olunur.  Müslüman ve zinetli bir hizmetçi görmek, ummadığı yerden sevindirici bir haber  almaya delâlet eder.  Yüzü ekşi ve çirkin bir hizmetçiyi görmek, korkutucu bir haber ile tâbir olunur.

Kendini  bilmez hafifmeşrep bir hizmetçi görmek, üzüntü ve keder fakirliğine işarettir.  Rüyada bekâr bir kadın hizmetçi aldığını görmek, faidesi çok olan bir mülke mâlik  olmaya veya kazancı çok olan bir ticarette bulunmaya delâlet eder.

Rüyada siyah bir hizmetçiye mâlik olduğunu görmek, hüzün ve kederden kurtuluşa  delâlet eder. Yine küçük bir hizmetçi aldığını görmek, imkânı az olan bir iş talebine  işarettir.

Güzel bir hizmetçinin kendisine doğru koşa koşa geldiğini görmek, kısa zaman içinde  hayırlı bir haber almaya delâlet eder.  Rüyada çıplak bir hizmetçisi olduğunu görmek, ticaret işinde zarar etmekle tâbir  olunur.

* CASUS: Bir kimsenin rüyada casusluk ettiğini görmesi, şerli ve kötü işleri hayırlı  işlere tercih etmeye işarettir. Bir başka adamın casusluk ettiğini görmek, herhangi bir  adamdan gelecek fenalığa delâlet eder.

* CEPHANE: Rüyada silahlarla dolu bir cephane görmek, rüya sahibini bir tehlikenin  beklediğine delâlet eder.

* CEBİR (Zor kullanmak): Bir kimsenin rüyada herhangi bir zata karşı zor kullanarak  bir şey yaptırmak istemesini görmesi, işlerinin muntazam bir şekilde devam  edeceğinin alâmetidir.

* CEBRAİL (a.s): Cebrail, meleklerin sultanı ve Peygamberlere vahiy getiren bir  mahlûk. Bu sebeple rüyada onu görmek, şeref ve izzete, kuvvet ve müjdeye delâlet  eder.

Yine bir kimsenin Hazret-i Cibril’i şen olarak kendisine müjde verir ve nasihat  eder bir halde görmesi, şeref, izzet ve kuvvete işarettir.

Bu rüyayı gören, hasta ise şifa bulacağına, korkuyorsa korkudan emin olacağına,  üzüntülü ise keder ve gamdan kurtulacağına delâlet eder. Rüyada Cebrail (a.s) i  görmek, şehitlik ile de tâbir edilir.

Bir kimsenin Cebrail (a.s) dan yiyecek bir şey aldığını görmesi, o kişinin cennet  ehlinden biri olacağına alâmettir.  Yine rüyada, Hazret-i Cibril’i kendisine selâm verir halde görmek, rüya sahibinin kadri  yüce, medhe lâyık bir âlim olacağına delâlet eder.

Nablusî demiştir ki:  – Rüyada Cebrail (a.s) ‘i görmek, rüya sahibinin ne kadar uzun ömürlü olursa olsun,  sonunda şehid olarak öleceğine delâlet eder. Cebrail (a.s)’dan yiyecek bir şey  aldığını görmek cennet ehlinden olmak ile tâbir edilir.

Bazı kere de Cebrail (a.s)’ı görmek, harekâta, cihada ve düşman üzerine zafer ve  galebeye delâlet eder. Yine o büyük meleği görmek, şer’i ilimlere, astronomi ilmine ve  bunlardan başka ilimlere muttali olmaya işarettir.

Rüyada kendisini Cebrail (a.s)’ın suretinde görmek, kerem, cömertlik, hayır ve  bereket ile tâbir olunur.

* CEHALET: Bir kimsenin rüyada kendisinin cehalette bulunduğunu görmesi, akıl  noksanlığı ile tâbir olunur. Bu yüzden, kendisinin cehalette bulunduğunu görenin aklı  az ve hafif olur.

Yine rüyada cehalet hâli görmek, ehl-i sünnetten ayrılmaya veya abdestsiz namaz  kılmaya işarettir. Bazı kere de cehalet, namus ve iffeti zedeleyen söze ve fıska  alâmettir. Cehalet, rüyada değil uyanıkken bile insan için yüz karası bir haldir. Hattâ  “Cahillerden yüz çevir.” diye âyet-i kerimede buyurulmaktadır.

* CEHENNEM: Rüyada cehennemin görülmesi büyük günahlar ile tâbir olunur.  Çünkü cehennem günahkârların ceza mahallidir. Rüyada cehenneme girdiğini  görmek, dünya hayatında fakr ve zarurete, gam ve kedere, âhirette de azaba işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cehennem görmek, şu şekilde tâbir olunur:

a) Fısk ve küfür,

b) Sıkıntı ve keder,

c) Şer ve fesat,

d) Kıtlık ve sefalet

Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki: Rüyada cehennem görmek, mal ve şerefin zevaline,  zengin iken fakir olmaya, refahdan çıkıp şiddet ve zarurete girmeğe, sıkıntı ve  zindana düşmeğe, dünyada zarar ve hüsrana, zillet ve hakarete ve son nefeste  imansız gitmeye delâlet eder.

  Rüyada cehennem bekçisi olan Mâlik isimli meleği görmek, yüce ve Kerim olan  Allah’ın ve onun Resûlü’nün ve müminlerin muhabbetine, izzet ve saltanata, nifaktan  uzaklaşmağa, günahlardan kurtulmağa ve dinde gayrete delâlet eder.

Nablusî hazretleri demiştir ki:  – Rüyada cehenneme kılıcını çekerek girdiğini gören kimse, fuhuş, kötü ve yaramaz  konuşur. Tebessüm ederek cehenneme girdiğini gören kimse fasık, azgın ve Rabine  isyan edici ve dünya nimetleriyle ferahlanıcıdır.  Ibn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki:  – Bir kimsenin rüyada cehenneme girdiğini görmesi, servet ve malının zevaline, kötü  suale düşmeğe, dünyada bid’at ehli olmaya, hamama, fırına ve içinde ateş yakılan  yerlere delâlet eder.

Rüyada cehennemden kurtulduğunu görmek, günahtan tevbe etmeye; cehennemde  oturup yemek yemek ve şarabından içmek günahta ısrar etmeye delâlet eder.

Yine rüyada Mâlik veya cehennem bekçilerinden birinin kendisini yakalayıp ateşe  attığını görmek, zül ve hakarete düşmeğe, cehenneme girmeyi müteakip  cehennemden çıktığını görmek, cennete gireceğine, günah ve hatalarına tevbe  edeceğine işarettir.  Rüyada yüzü siyah, gözleri gömgök olarak görmek ve cehennemde bulunmak,  Allanın düşmanları ile dost olmaya delâlet eder.

Rüyada cehennemi açık olarak  görmek de, sultanın ve Allahın azabı ile tâbir olunur.  Yine denilmiştir ki: Rüyada cehennemi görmek ve oraya girmek, dünyada rütbenin  elden gitmesine işarettir.

Bazı kere de bu rüya, zenginlikten fakirliğe, ülfet ve  ünsiyetten vahşet ve geçimsizliğe, daima zindanda kalmaya, dünyada hor ve hakir  olmaya delâlet eder.  Rüyada cehennemin bekçisini kendisine doğru yönelik teveccüh ettiğini görmek,  ateşten selâmet bulmaya ve emin olmaya delâlet eder.

Yine rüyada cehennem bekçilerinden birini görmek, polis eline geçmeye ve suale  çekilmeye işarettir. Zindandaki bir adamın rüyada cehennemin bekçisini kendisine  tebessüm eder görmesi, hapisten kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada daimi olarak cehenneme hapsedildiğini ve fakat ne zaman cehenneme  girdiğini bilmediğini görmek, dünyada fakirlik ve mahrumiyete ve mahzun olmaya  delâlet eder.

Hasılı rüyada cehennem görmek, kötülüğe, isyana, günaha, meşakkate ve zillete  delâlet eder. Böyle bir rüya görenin hemen kendine gelmesi ve hatalarına tevbe  etmesi gerekir. Çünkü tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur.

* CELEP: Rüyada celep görmek, mal toplayan bir adama delâlet eder. Bazan da  zengin bir dost ile karşılaşmaya işarettir.

* CELLAT: Bir kimsenin rüyada cellat görmesi, kötü sözler sarfeden bir adam ile tâbir  olunur. Yine cellat, hüzün ve keder veren bir adama da delâlet eder.

* CEMAAT: Rüyada insanların bir yere toplandığını görmek, Allah’ın rahmetine  delâlet eder. Çünkü toplulukta rahmet, ayrılıkta azâb vardır. Bazı kere de cemaat  görmek, ödenmesi lazım gelen şeyi ödemeye, zarar ve ziyana işarettir.

Rüyada ölen  birinin cemaat arasında gömüldüğünü görmek, o ölünün mağfiret edilip Cenâb-ı  Hakk’ın rahmetine mazhar olduğuna delâlet eder. Yine cemaat, selâmet ve kolaylığa,  işlerin düzgünlüğüne ve insanlarla iyi geçinmeye alâmettir.

* CEMAL (Güzellik): Bir kimsenin rüyada güzel bir yüz görmesi, sevince ve müjdeye  delâlet eder.

* CENABET: Rüyada cünüp olarak namaz kıldığını görmek, ibadet için yola çıkmaya  işarettir. Yine cünüp olduğu halde yıkanmak için su bulamadığını görmek, arzu ettiği  dünya ve âhiret işlerinde güçlüğe delâlet eder.

Rüyada cünüp olduğunu fakat sonra  su bulup yıkandığını görmek, keder ve üzüntüden kurtulmaya işarettir.  İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada meni görmek, mal ve ni’mete delâlet eder.  Rüyada bir kap içinde meni olduğunu görmek, bir maldan kendisine gelecek  menfaate işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cenabet görmek, üç veçhe ile tâbir olunur:

a) Evlât,

b) Mal,

c) Malın elden çıkması

* CENAZE: Rüyada bir cenaze üzerine namaz kıldığını görmek, Allah için bir kavimle  kardeşlik etmeye işarettir. Yine bir kimse rüyada tabutu ve cenazeyi yüklendiğini  görse, devlet ve saltanat sahibi bir zâta tabi olur ve ondan mal ve servet elde eder.

Rüyada bizzat kendisinin cenaze ve tabut üzerinde olduğunu görmek, çok mala  delâlet eder.  Rüyada bir cenazenin arkasından gittiğini görmek, dinde bozukluğa işarettir.

Rüyada  kaldırıp bir tabut üzerine konulduğunu ve bir takım insanların kendisini  omuzladıklarını görmek, yücelik ve saltanata delâlet eder ve rüya sahibi halkın  başına geçer.

Nablusî demiştir ki:  – Rüyada vali, tüccar, reis veya sanatkârın kendisi tabut üzerinde olduğu halde,  yeryüzünde gezer görmeleri gemiye binmelerine alâmettir.  Bir kimsenin rüyada herhangi cenazenin havada gittiğini görmesi, bir reis veya bir  âlimin ölmesinden dolayı müşkilâta uğrayacağına delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya,  kıymetli ve meziyet sahibi bir zatın gurbette veya harpte vefat edeceğine işarettir.  Yine bir sokakta cenaze görülmesi, o sokaktaki dükkânlarda bulunan malların  satılmasına delâlet eder.

Rüyada birçok cenazenin bir yere konulduğunu görmek, o yer halkının günahlarla  çok meşgul olmalarına işarettir. Rüyada kendisinin bir cenazeyi yüklendiğini görmek,  haram mal ile tâbir olunur. Bekâr bir kadının rüyada kendisini ölmüş görmesi, yakında  evleneceğine delâlet eder. Bu rüyayı evli kadının görmesi, dininde noksanlığa  işarettir.

* CENNET: Cennet, yüce Allah’ın mümin kulları için hazırladığı saadet yurdudur ve  onun rahmetinin bir eseridir. Bu sebeple rüyada cennet görmek hayır ve müjde ile  tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada cenneti açıkça görmesi, arzu ettiği ve istediği her  şeye nail olacağına delâlet eder.

  Rüyada cennetin içine girdiğini görmek, her iki âlemde de emniyet ve sevinç  işaretidir.  Bir kimsenin rüyada cennetin hazinedarını görmesi, sevinç ve nimete, yaşadığı  müddetçe temiz bir hayata ve belâlardan emin olmaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cennete girdiğini görmek şu veçhe ile tâbir  olunur:

a) Cami,

b) Zikir meclisi,

c) Çarşı,

d) Hac ibadeti,

e) Allah yolunda cihad,

f) İlim ve salih amel.

Bazı kere de cennete girmeyi görmek, cennete girmeye vesile olacak güzel ve  makbul ameller işlemeye delâlet eder.  Bir adamın rüyada cennetin sütünden, içki ve şarabından veya sularından içtiğini  görmesi, ilme, hikmete, nimete, güzel itikada ve Sünnet-i Seniyyeyi işlemeye delâlet  eder.

Yine rüyada cennet meyvelerinden yediğini görmek, yediği meyve kadar  rızıklanacağına işarettir.  Rüyasında bir adama “Sen cennete giresin” denilse, bu rüya o kişi için mirasa, ilim ve  hidayete delâlet eder.

Bazan da cennete girmek, üzüntü ve kederden halâs olmağa  işarettir. Bir kimsenin rüyada hanımı ile beraber cennete girdiğini görmesi, dünyada  zevcesi ile iyi geçineceğine delâlet eder.

Rüyada cennet köşklerinden birine girdiğini görmek, yüksek rütbeye nâiliyete, iftihar  vesilesi olarak iş işlemeğe, genişlik ve zenginliğe ve güzel akıbete delâlet eder.

Yine  cennete girip ırmaklarından içmek, meyvelerinden yemek, ağaçlarının gölgesinde  oturmak huri ve gılmanını görmek; ilme, hidâyete, rızka, zürriyete, uzun ömre, son  nefesinde şehîden vefat etmeye alâmettir.

Rüyada cennet kapılarından birinin üzerine kapandığını görmek, ana ve babasından  birinin vefat edeceğine işarettir. Çünkü cennet ana babasının rızası ile kazanılır. Yine  cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadığını görmek, ana ve babaya asi  olmaya ve ondan razı olmadıklarına delâlet eder.

Rüyada istediği kapıdan cennete girdiğini görmek, anne babanın kendisinden razı  olduğunun işaretidir.  Yine denilmiştir ki: Rüyada cennete girdiğini gören kişinin eceli ve ölümü yakındır ve  ona gideceği yer gösterilmiştir.  Rüyada cenneti cehenneme attığını görmek, bağ ve bostanı veya başka bir şeyi  satmaya delâlet eder. Malmum bağ bostan yeşilliktir, cennet de yeşildir.

Yeşili elden  çıkarmak böyle netice verir.  Rüyada kevser suyundan içtiğini görmek, reis olmağa, düşman üzerine galip  gelmeğe ve kuvvete delâlet eder. Kendisini cennet köşklerinden birinde görmek,  güzel bir kadınla evlenmeğe ve insanlar üzerine reis olmağa işarettir.

Rüyada zikir ve tesbihlerle cennete girdiğini görmek, teheccüd namazı, tesbih ve  tahlili sebebiyle cennete girmesine delâlet eder. Yine Reyyan kapısından cennete  girdiğini görmek, tuttuğu orucu sebebiyle cennete girmeye işarettir.  Nablusî (rh.a) demiştir ki:

“- Rüyada cennet nehirlerinden içilen şey tabirce muteber tutulur. Şöyle ki: Rüyada  su nehri görmek rızka; süt nehri fıtrata, şarap nehri, Allah sevgisinden meydana  gelen cezbeye ve Allahu Teâlâ’nın haram kıldığı şeylere buğzetmeğe; bal nehri ise  ilim ve Kur’ân-ı Kerim’e delâlet eder.

”  Cabir’ül-Mağribî de demiştir ki:  “- Rüyada Cennet-i rıdvanı gören ve bundan dolayı rüyasında ferah duyan son  derece sürür ve sevince ve nimete erer. Yine rüyada yüksek bir mekânda  bulunduğunu burasının cennet olduğunu zanneylediğini görmek, âdil bir sultana,  yahut faziletli bir âlime veya zengin ve kerem sahibi bir adama vasıl olmaya delâlet  eder.

Rüyada elinde cennet kapısının anahtarı olduğunu görmek, İslâm ve tevhid  üzere ölmeye alâmettir.”  Rüyada Tuba ağacının altında oturduğunu görmek, dünya ve âhirette muradın hasıl  olacağına delâlet eder. Yine cennette şerbet veya süt içtiğini görmek, âlim, hakîm ve.  zenginlik ile tâbir olunur.

Yine rüyada cennet ağaçlarından birini görmek, ilmiyle amel eden kimseye, insanları  irşad eden mürşide ve hurilere delâlet eder. Rüyada cennet ağaçlarına mâlik  olduğunu, veya o ağaçlardan bir şey yaptığını görmek, evlât ve kadınlara işarettir.  Rüyada cennete girip onun meyvesinden yemediğini, nehirlerinden içmediğini ve  nimetlerine el uzatmadığını görmek, sahip olduğu ilimden bir faide görememeye  alâmettir.

Rüyada cennetten kovulduğunu görmek, ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Âdem  (a.s)’in hikâyesinden ötürü fakirliğe giriftar olmaya delâlet eder.

Cennette tavaf ettiğini görmek, rızkın genişliğine, şanın yüceliğine, korku ve  tehlikelerden emin olmaya delâlet eder.  Bazı kere de rüyada cennete girdiğini görmek, helâl mala, ailesi için iyilik etmeye ve  Allahü Teâlâdan korkmaya delâlet eder. Yine cennete girmek, bağ ve bahçeye sahip  olmaya, faideli ve menfaatli şeylerin ele geçmesine ve geniş rızka delâlet eder.

  Rüyada insanların hepsinin cennete girdiklerini görmek, o senenin bolluk ve  bereketine, devlet reisinin adaletine, meyve, hububat ve ziraata gelecek berekete  işarettir.  Elinde bir kitapla cennete girdiğini görmek, ilim ve güzel amele delâlet eder. Cennete  mal ve yürüyen hayvanlarla girdiğini görmek ise, malın zekâtını vermek sebebiyle  cennete nâiliyete delâlet eder.

  Rüyada cennette muz ağacının meyvesini yediğini ve gölgesinde oturduğunu  görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.  Rüyada cennete ne zaman girdiğini bilmemek, dünyada bulunduğu müddetçe izzet  ve nimete nail olmaya delâlet eder.

Rüyada tebessüm ederek cennete girdiğini görmek, yüce Allah’ı çok zikretmeye  işarettir. Kılıcını kından çıkararak cennete girdiğini görmek ise, iyilikle emretmeye,  kötülükten men’etmeye, nimet, medh ve senaya delâlet eder.

* CENNETİN HAZNEDARI: Bir kimsenin rüyada cennetin haznedarını görmesi,  devamlı sevince ve sürura delâlet eder. Bazı kere de rüyada cennetin haznedarını  görmek, nimete, temiz bir hayata ve yüce Allah’ın rızasına delâlet eder.

Ve yine cennette olduğunu, meleklerin kendisine selâm verdiğini ve cennetin bir  kapısından girdiklerini görmek, Allahü Teâlâ’nın o kimseyi affedeceğine, uzun ve  devamlı bir hayırla ona ihsanlarda bulunacağına alâmettir. Yine rüyada cennetin  haznedarını görmek, üzüntü ve kederin gideceğine, sürür ve ferahın avdetine ve  güzel bir geçime delâlet eder.

Yine rüyada cennet haznedarı görmek, devletin haznedarına ve hayırlı bir haber ile  gönderdiği adamına, vadin yerine getirilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, duanın  kabul olunmasına delâlet eder.  Rüyada cennet haznedarının kendisine bir şey verdiğini, yahut cennet elbiselerinden  giydirdiğini veya güler yüzlülük gösterdiğini görmek Allah’ın o kimseden razı  olmasına, gizli ve aşikâre onun üzerine nimetlerini indirmesine delâlet eder.

* CERRAH: Rüyada hasta veya ameliyata ihtiyacı olan birinin cerrah görmesi ve  cerrahın huzuruna girmesi, o kişinin hastalığından afiyet bulmasına, üzüntü, keder,  gam ve sıkıntıdan kurtulmasına delâlet eder.  Yine rüyada cerrahın, cerraha ihtiyacı olmayanın yanına girmesi, o kişinin kan  almaya ihtiyacı olmasına işarettir. Bazan da cerrah, insanın sağlam olan azalarının  etini yırtan ve kanını akıtan kimseye alâmettir. Cerrahı güler yüzle görmek, sıkıntı ve  üzüntüden halâs olmağa delâlet eder.